Arbobondgenoten signaleert...

Arbeidsinspectie controleert arbeidsomstandigheden in metaalsector

(persbericht SZW d.d. 3 februari 2004)

De Arbeidsinspectie controleert de komende maanden de arbeidsomstandigheden in de metaalsector.
De inspecties zijn gericht op het werken met gevaarlijke stoffen, zoals lasrook en organische oplosmiddelen, en lichamelijke belasting door tillen, duwen en trekken.
De metaalsector is één van de grootste sectoren in ons land. Zon 550.000 mensen werken in de metaal. Dat is vijf procent van de totale beroepsbevolking.

Met name een te grote lichamelijke belasting leidt relatief vaak tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bij eerdere onderzoeken is gebleken dat het zogenoemde arbozorgsysteem in de metaalindustrie niet goed genoeg werkt.
Zo blijken veel bedrijven geen inzicht te hebben in de risicos van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (waaronder lasrook en organische oplosmiddelen). Wanneer er wel een beoordeling van de blootstelling is gemaakt, is deze veelal van onvoldoende kwaliteit. De ervaring is dat veel bedrijven pas aan de slag gaan na een bezoek van de Arbeidsinspectie.Inspecties zijn dus noodzakelijk om verbeteringen in de arbeidsomstandigheden te realiseren, meent de Arbeidsinspectie.

Bovendien wordt door dit intensieve inspectieonderzoek in de metaalbranche gehoor gegeven aan het verzoek van de Tweede Kamer om bij het mislukken van een arboconvenant de inspectiedruk in een risicovolle sector te verhogen.

Eind 2003 is het arboconvenant in de metalelectro- en metaalbewerkingsindustrie gestrand. De inspectie zal in totaal circa 640 bedrijven bezoeken.
Bedrijven die hun arbeidsomstandigheden niet op orde hebben, kunnen rekenen op een waarschuwing, een eis, een boete of zelfs stillegging van het werk, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Ook werknemers kunnen een boete krijgen, bijvoorbeeld als ze geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken terwijl die wel door de werkgever zijn verstrekt.

 


Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

naar top pagina

Arbosite FNV Bondgenoten

 

Meer over dit onderwerp op arbobondgenoten.nl