Arbobondgenoten signaleert...

Onvoldoende opvang na agressie tegen treinpersoneel

27 februari 2004

De NS moet betere maatregelen nemen om de agressie op en langs de
spoorlijn tussen Enkhuizen en Hoorn te bestrijden. Met die conclusie uit
het onderzoek van de Arbeidsinspectie is FNV Bondgenoten het van harte
eens.

Een groot probleem is dat agressievelingen de conducteurs en
machinisten uit de regio herkennen en in de regio in de privésfeer
belagen. Volgens de Arbeidsinspectie weet het personeel niet waar ze
deze incidenten moeten melden en is de opvang onvoldoende. Het ontbreekt
de NS ook aan inzicht in de omvang van het probleem.

"Het is opmerkelijk dat een bedrijf als NS dit onvoldoende regelt",
vindt vakbondsbestuurder Roel Berghuis. "Het is goed dat de
Arbeidsinspectie op zulke kernpunten uit de Arbowet eisen gaat
stellen."

FNV Bondgenoten had om het onderzoek van de Arbeidsinspectie gevraagd.
De vakbond wacht nu eerst de maatregelen af die de NS moet nemen naar
aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek.

"We zullen de arbeidsomstandigheden rond agressie en geweld de
komende maanden op de voet volgen, als uit het verbeterde inzicht van NS
blijkt dat de persoonsherkenning en de incidenten in de privé-sfeer
omvangrijker zijn, dan wil FNV Bondgenoten met NS overleggen over
mogelijkheden om diensten buiten het eigen woongebied te draaien",
zegt Berghuis.

Volgens FNV Bondgenoten gelden de conclusies van het onderzoek voor het
hele openbaar vervoer. De bond zal ervoor pleiten dat daar ook extra
maatregelen worden genomen.

 

 


Bron van dit bericht: www.fnvbondgenoten.nl

 

naar top pagina

Arbosite FNV Bondgenoten

Een bijdrage van:
Hans Hupkes

Tekst van het rapport van de
Arbeidsinspectie
(pdf-dokument, 170kB)