Arbobondgenoten signaleert...

Transportcontainers nauwelijks gecontroleerd op bestrijdingsmiddelen

1 maart5 2005
Zie 'Dossier Bestrijdingsmiddelen' voor meer informatie

Bedrijven die containers openen die in Nederland aankomen zijn zelden
op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in
deze containers. Bij de helft van deze bedrijven blijken de containers
daadwerkelijk restanten van bestrijdingsmiddelen te bevatten. Werknemers
die met deze containers en de inhoud ervan omgaan, kunnen hierdoor niet
goed worden beschermd tegen eventuele risico*s. Het daadwerkelijke
gevaar is mede afhankelijk van de concentratie en blootstellingsduur.

Dit blijkt uit representatief onderzoek van de Arbeidsinspectie bij 67
bedrijven die containers ontvangen en openen. Het gaat om zogeheten
gegaste containers die per zeeschip in Nederland worden aangevoerd. De
bestrijdingsmiddelen worden voor vertrek in de containers gespoten om te voorkomen dat de inhoud wordt beschadigd door bijvoorbeeld insecten. Bij opening behoren de containers te worden onderzocht op mogelijke restanten van deze bestrijdingsmiddelen, en op koolmonoxide en kooldioxide, zodat
werknemers daartegen kunnen worden beschermd.

Van de 67 bezochte bedrijven bleken er 65 geen onderzoek naar de
aanwezigheid van gassen te doen. Bij hercontrole onderzochten 41 van de
65 bedrijven de containers inmiddels wel. De andere bedrijven zullen
opnieuw door de Arbeidsinspectie worden gecontroleerd. Tegen twee
bedrijven is proces verbaal opgemaakt en een bedrijf is beboet.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Arbeidsinspectie zijn
inmiddels ook op brancheniveau maatregelen genomen. Zo heeft een arbodienst in samenspraak met de Arbeidsinspectie een protocol ontwikkeld waarmee bedrijven de risico*s van gegaste containers in kaart kunnen brengen. Ook heeft de branche de voorlichting aan werkgevers verbeterd.

De Arbeidsinspectie zal dit jaar samen met de VROM-inspectie opnieuw in
de sector controleren. Eerder deze week presenteerde de VROM-inspectie
een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van bestrijdingsmiddelen in
containers voor consumenten.


naar top pagina

Arbosite FNV Bondgenoten

Bron van dit bericht:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Persbericht
nr. 05/029

 

Werk veilig en gezond, word nu lid van de bond