Arbobondgenoten signaleert...

Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2003

02 november 2004

Zwaar werk en hoge werkdruk leiden tot een vijf keer grotere kans op ongevallen.
Dat is één van de belangrijke conclusies die getrokken kunnen worden uit de eerste Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Deze enquête is in november en december 2003 door TNO Arbeid uitgevoerd onder een representatieve steekproef van ruim 10.000 Nederlandse werknemers.

In de enquête komen diverse zaken aan bod als gevaarlijke stoffen, bedrijfsongevallen, gevaarlijk werk, agressie op het werk, werkdruk, fysieke en emotionele belasting, stress en RSI, ziekteverzuim etc.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) zal tweejaarlijks worden herhaald, waardoor overheid en sociale partners als het ware de vinger aan de pols kunnen houden van werkend Nederland.

De resultaten van de NEA zullen tevens fungeren als nationale 'referentiedata' in het kader van de arboconvenanten.

Bron: www.arbo.nl

 

 


 

naar top pagina

Arbosite FNV Bondgenoten
Klik hier voor de tekst van de brochure die TNO-
Arbeid over de enquête publiceerde

Werk veilig en gezond, word nu lid van de bond