Arbobondgenoten signaleert...
11 november: arbo-actie metaal
Metaalwerkgevers willen zich niet ernstig inspannen om veilig en gezond werken te bevorderen. Dus mislukt eind 2003 het arboconvenant in die sector. De vakbond reageert met 'Heavy metal Unplugged'
De Arbeidsinspectie inspecteert de metaalindustrie. Het resultaat is alarmerend slecht, en roept om stevige maatregelen, zeker gezien de weigering van werkgevers om tot afspraken te komen, maar...
Staatssecretaris Van Hoof 'gaat nog een keer praten' en heeft 'alle vertrouwen' in de metaalwerkgevers. Pappen en nathouden?

FNV Bondgenoten is het eerlijk gezegd zat. Terwijl de regering eindelijk enigszins tot inkeer komt als het gaat om sociale zekerheid en pre-pensioen, wordt het horend-doof en ziende-blind kabinetsbeleid op het gebied van veilig en gezond werken gewoon doorgezet.

Op donderdag 11 november debatteert de vaste kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de metaal.
FNV BondgeNoten verzamelt om 9 uur 's ochtends op het Plein in den Haag (vlakbij de tweede kamer).
Kom ook, laat u zien, laat u horen!

DONDERDAG 11 NOVEMBER 2004 - 9 U - PLEIN - DEN HAAG

Nog zin in actievoeren ook na het sluiten van een sociaal
akkoord? Kom dan op 11 november naar Den Haag!
Op 11 november behandelt de Tweede Kamer namelijk het vervolg op het
mislukte arboconvenant metalektro. Ondanks dat de werkgevers in de
branche weigeren een arbconvenant af te spreken en ondanks het feit dat
de Arbeidsinspectie een vernietigend rapport over de sector heeft
opgesteld, weigert Staatsecretaris van Hoof om dwingende maatregelen af
te spreken.

 


 

naar top pagina

Arbosite FNV Bondgenoten

 

Werk veilig en gezond, word nu lid van de bond

 

Meer weten?
Brief van FNV Bondgenoten aan de vaste kamercommissie