Afspraken over Lichamelijke belasting zijn gemaakt in de volgende convenanten:

De moeite waard is het om eens te kijken naar:

Arbohulpmiddelen afbouw en onderhoud
Een onderzoek naar hulpmiddelen in de sector afbouw en onderhoud met heel veel voorbeelden
Resultaten van 11 pilots over gebruik hulpmiddelen (bron site arboconvenanten SZW)

Bereken maximaal tilgewicht.
Op deze pagina de mogelijkheid om online met de NIOSH-formule het maximale gewicht voor een tilsituatie te berekenen. 
Praktijkrichtlijnen voor de gehandicaptenzorg.
Deze site stimuleert het werken volgens de prtaktijkrichtlijnenfysieke belasting via woord, geluid en beeld.

Rugboekje voor zorgverleners in de gehandicaptenzorg.
Op deze site is een boekje te bestellen met praktijkrichtlijnen om je rug te beschermen.

Folder 'tillen met zorg' gemaakt voor het arboconvenant academische ziekenhuizen
Via deze site is een folder te downloaden, die ingaat op het tillen en verplaatsen van patienten.

Werkboek fysieke belasting voor gemeenten
Via deze link download u een werkboek, welke handvaten geeft om problemen te herkennen en te helpen bij het kiezen van oplossingen.

Werkpakket fysieke belasting voor de GGZ
Via deze site kunt u dit werkpakket bestellen, welke inzicht geeft in de risico's en instrumenten biedt om het huidige beleid te analyseren en verbeteringen door te voeren
.

Produktinfo en tilnormen voor kinderopvang en peuterspeelzalen
Deze site geeft praktische informatie over ergonomische aspecten, zoals ergonomische normen en ergonomische meubelen.
Praktijkrichtlijnen patiengebonden handelingen ziekenhuizen
Via deze link download u een folder met tips voor fysieke handelingen zoals het verplaatsen op het bed, en transfers naar en van het bed.
Praktijkrichtlijnen niet-patientgebonden handelingen ziekenhuizen
Via deze link download u een folder met tips voor fysieke handelingen, zoals tillen, trekken en duwen.
Handboek voor zorgverleners
Via deze site kan een catalogus voor zorgverleners besteld worden met tips om de fysieke belasting te verminderen.

Handboek voor ondersteunende diensten
Eenzelfde handboek is op deze site te bestellen specifiek gemaakt voor de ondersteunende diensten in de zorg.

Knelpunten, normen en oplossingen fysieke belasting in het arboconvenant openbare bibliotheken
Voor het arboconvenant thuiszorg is een werkpakket gemaakt met concrete handreikingen voor een beleidsmatige aanpak en praktische instrumenten om de fysieke belasting aan te pakken.
Veelgestelde vragen over tillen, lichamelijke belasting, en hoe arboconvenanten kunnen bijdragen aan de oplossing daarvan.
Lichamelijke belasting op de arbosite van FNV Bondgenoten Lichamelijke belasting-links op het internet

Laatste update 6 maart 2006