Dossiers:Agressie op het werk

Factsheet 'Agressie en arbowet'
Pesten en intimidatie door collega's en superieuren
Agressie en intimidatie door buitenstaanders
Computer agressie
 

 

 

 

 

 

 Subdossier:

Pesten en intimidatie door collega's en superieuren
Laatste update: 4 april 2005

TEKST EN UITLEG
VEELGESTELDE VRAGEN
TESTS EN CHECKLIJSTEN
LINKS
DOCUMENTEN EN RAPPORTEN

Let op:
Een aantal dokumenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader

  TEKST EN UITLEG OVER AGRESSIE EN ONGEWENST GEDRAG
Brochure 'Ik stond erbij en ik keek ernaar' over pesten op het werk
De vormen van pesten die in deze brochure worden onderscheiden zijn mede gebaseerd op onderzoek dat door Adriënne Hubert van Hubert Consult is verricht.
Zie ook
de site van Hubert Consult
Download de brochure van FNV Bondgenoten in PDF-formaat
FNV: 13 meestgestelde vragen over pesten op het werk
Door pesten, racisme, intimidatie wordt voor meer dan 500.000 mensen iedere dag opnieuw het werk een afschuwelijke opgaaf
FNV: 15 meest gestelde vragen over racisme 
Brochure FNV: de 13 meestgestelde vragen over seksuele intimidatie
"Alles is toch geregeld"
uitgebreide, nog steeds actuele FNV brochure van Tineke de Rijk
terug naar de inhoudsopgave
TESTS EN CHECKLIJSTEN
Inter-aktieve vragenlijst  ('Pesttest') 
'Bedrijfsmeter agressie, intimidatie en geweld' (html-versie)
'Bedrijfsmeter agressie, intimidatie en geweld' (pdf-folder)

Klachtenregeling seksuele intimidatie
Een werkgever is verplicht om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op het werk (art. 4, lid 2 arbowet). . De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht omdat het een regeling op het terrein van VGW (arbeidsomstandigheden) is.  

terug naar de inhoudsopgave
DOKUMENTEN en RAPPORTEN
(Voor pdf-dokumenten is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk - gratis te downloaden)
Compleet onderzoeksrapport FNV Bondgenoten: pesten op het werk
(september 1999)
Persbericht FNV Bondgenoten n.a.v. onderzoek naar pesten(september 1999)
"Evaluatie van de Arbowet inzake ongewenste omgangsvormen 2004 "
(onderzoek in opdracht van ministerie SZW, augustus 2004) (pdf-dokument, 264kB)
Evaluatie Arbowet inzake seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten op het werk 2000
(onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW, maart 2000) (pdf-dokument, 323 kB)
Persbericht "Goede voorbeelden van beleid tegen agressie en geweld op de werkvloer" van 2 augustus 2002
terug naar de inhoudsopgave

 

Terug naar top pagina