Naar ARBO-site

TEST AGRESSIE, INTIMIDATIE EN GEWELD OP HET WERK

De Pest Test
Auteur: Wim van Veelen
Ongewenste gedragingen. Een 'zweer' in het bedrijf. Door pesten, racisme, intimidatie wordt voor meer dan 500.000 mensen iedere dag opnieuw het werk een afschuwelijke opgaaf. Wellicht erger is dat zoveel mensen zich schuldig maken aan het voortbestaan van dit soort gedrag. Of deze gedragingen in uw bedrijf voorkomen kunt u met deze 'pest-test' meten en inzichtelijk maken. Voor werknemers is het vaak erg moeilijk om een vinger te krijgen achter deze problematiek. Door meerdere collega's deze checklist in te laten vullen wordt het mogelijk om iets te doen tegen een gedrag dat onmenselijk is.

Na het invullen van de vragen en een druk op de KLAAR-button verschijnt er een Window met de score.

Bedrijfscultuur
1. Constructief werkoverleg vindt plaats.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

2. In onze organisatie is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de dingen die moeten gebeuren.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

3. Bij een promotie gaan hier 'de eigen mensen' voor.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

4. Likken naar boven en trappen naar beneden is hier goed voor je promotie.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

Discriminatie
5. Buitenlandse werknemers worden voor vol meegeteld in binnen het bedrijf.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

6. Een aantal gezaghebbende figuren heeft moeite met alles wat 'on-nederlands' is.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

7. Er zijn mensen in het bedrijf die anderen groepen werknemers minderwaardig noemen.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

8. Niemand durft echt in te gaan tegen degenen die proberen anderen te kleineren.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

(Verbaal) geweld
9. Regelmatig worden hier collega's uitgescholden.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

10. Het afgelopen jaar hebben er vechtpartijen in het bedrijf plaatsgevonden.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

11. Als je hier niet je mannetje staat, kan je hier klappen oplopen.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

12. Het zijn vaak dezelfden die schelden en die uitgescholden worden.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

Treiterijen
13. Er zijn hier zgn. 'pispaaltjes'.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

14. Bepaalde mensen doen bij ons altijd de rotklussen.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

15. Vaak zijn grapjes die hier gemaakt worden over en met anderen allang geen grapjes meer.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

16. Leidinggevenden durven in te grijpen wanneer er gepest wordt.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

Sexuele intimidatie
17. Ik kan ze zo voor je aanwijzen: mannen die binnen ons bedrijf vrouwen lastigvallen.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

18. Een arm om je heen moet je hier wel prettig vinden, dat is hier schijnbaar gebruikelijk.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

19. Er worden wel erg veel grappen gemaakt over sex, ook in het bijzijn van collega's die daar geen prijs op stellen.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

20. Als vrouw zou ik me op bepaalde afdelingen snel ongemakkelijk voelen.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

Intimiderend gedrag
21. Vage dreigementen in de trant van 'jou krijgen we nog wel' komen hier wel voor.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

22. Sommige mensen worden gewoonweg genegeerd en sociaal geisoleerd.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

23. Over sommige collega's wordt erg vaak op een negatieve manier geroddeld.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

24. Er zijn mensen die worden bespot vanwege hun uiterlijk en/of levenwijze.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

Druk op de toets 'Klaar' als u alle vragen heeft ingevuld.