DOSSIER
Sociale veiligheid werknemers

Laatste update: 1 maart 2004

INFORMATIE EN PUBLIKATIES 
DOKUMENTEN en RAPPORTEN

Let op: Een aantal dokumenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader

  INFORMATIE EN PUBLIKATIES
Veiligheid tankstations laat te wensen over
Manifest 'Sociale Veiligheid'FNV Bondgenoten
Aktie top 10 'Onveiligheid spoort niet'
 
DOKUMENTEN en RAPPORTEN
(Voor pdf-dokumenten is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk - gratis te downloaden)
Onderzoeksverslag 'De gevaarlijke klant' - Onderzoek FNV Bondgenoten naar sociale veiligheid werknemers (scriptie van Babette Hensbergen)- (pdf-dokument-281kB-52blz.)
Evaluatie Arbowet inzake sexuele intimidatie, agressie en geweld en pesten op het werk (onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW, maart 2000) (pdf-dokument, 323 kB)
Onderzoeksrapport "Geweld tegen werknemers in de (semi-) openbare ruimte" (maart 2001)(pdf-dokument-636kB, ruim 200 bladzijden!)
'Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer ' Ministerie van Verkeer&Waterstaat (pdf-dokument-199kB)
Kritische reactie FNV Bondgenoten op het 'Aanvalsplan' van het Ministerie van V&W- (pdf-dokument- 51kB)
' Naar een veiliger samenleving' - Plan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor een veiliger samenleving (pdf-dokument-316kB)

 

TERUG NAAR TOP PAGINA

 

 

 

Agressie op het werk komt
niet alleen van klanten en publiek.
Zie ook het dossier 'Pesten,
agressie, sexuele intimidatie

(On)veiligheid
op het spoor