Veelgestelde vragen: arboconvenanten

Meer informatie over arboconvenanten

Naar ARBO-site

 

 

Laatste update: 12 juni 2001

1.Algemeen

Wat is het verschil tussen arboconvenanten ‘oude' en 'nieuwe' stijl’?
Is een arboconvenant een eenmalige oefening?
Welke convenanten zijn al afgesloten? Wat staat erin?

2.Convenant en overheid

Komen arboconvenanten in de plaats van wettelijke arbonormen?
Hoe kunnen we de naleving van convenanten controleren en eventueel afdwingen?
Welk tijdspad heeft de overheid voor ogen bij arboconvenanten?

3.Convenant en bedrijf

Hoe zorgen we dat arboconvenanten op bedrijfsniveau iets betekenen?
Wat is de relatie tussen de afspraken uit arboconvenanten en het ‘normale’ arbobeleid in een bedrijf?

4.Convenant en CAO

Krijg ik ook tijdens CAO-onderhandelingen te maken met arboconvenanten?
5.Convenant en werknemers

Hoe en wanneer moeten werknemers- en werknemersvertegenwoordigingen betrokken worden bij arboconvenanten?
6.Convenant en geld

Wie gaat dat allemaal betalen?
7.Convenant en FNV Bondgenoten

Met welke valkuilen krijg je als vakbond te maken bij het afsluiten van arboconvenanten?
Bij welke arboconvenanten is FNV Bondgenoten betrokken?
Welke convenanten komen er in niet-Bondgenoten sektoren?
Welke ondersteuning kunnen bestuurders krijgen, als ze betrokken zijn bij het afsluiten van arboconvenanten
Welke kansen biedt een goed arboconvenant voor werknemers en vakbonden?
Welke randvoorwaarden hanteert FNV Bondgenoten bij het tot stand komen van een convenant?
8.Convenant en bedrijfstak

Welke kwantitatieve taakstellingen gaan gelden voor arboconvenanten in bedrijfstakken?
Welke bedrijfstakken komen in aanmerking voor het afsluiten van een arboconvenant?
Hoe krijgen we voor elkaar dat een arboconvenant van toepassing is op alle bedrijven in een bepaalde bedrijfstak?
9.Convenant en arbo-risico’s

Welke onderwerpen worden er in arboconvenanten afgesproken en wie bepaalt dat?
Waar vind ik inhoudelijke informatie over de onderwerpen waarover convenanten worden afgesloten?
10.Convenant en werkgevers

Zijn arboconvenanten geen beloning voor werkgevers die tot nu toe weigerden hun wettelijke plicht te doen?
Zijn werkgevers niet vreselijk kopschuw voor dit nieuwe, van overheidswege opgelegde, initiatief?
11.Convenanten-jargon

Wat is het verschil tussen een intentieverklaring en een arboconvenant?
Wat houdt het begrip ‘stand der techniek’ in ?
Wat is een Branche Begeleidingscommissie en wat doet zij?
12.Meten is weten?

Hoe wordt het aantal mensen gemeten dat aan een veiligheids- of gezondheidsrisico is blootgesteld?
Met welke blootstellingsgegevens werkt de overheid bij het bepalen van doelen en sectoren voor arboconvenanten?
Welke landelijke kwantitatieve doelstellingen hanteert de overheid als richtsnoer voor arboconvenanten?

13.Convenant en resultaat

Worden arboconvenanten niet net zulke ‘papieren tijgers’ als veel ISO 9000-certificaten: je pronkt ermee en zet ze daarna in de kast?
Waar moet een goed arboconvenant aan voldoen?
Waarom is een kwantitatieve taakstelling belangrijk?

14.Convenant en coördinatie

Wordt het wiel niet steeds in elke sector opnieuw uitgevonden, als iedereen apart onderzoek gaat doen (bijvoorbeeld naar RSI)?
15.De weg naar een arboconvenant

Welke stappen leiden uiteindelijk tot een arboconvenant?
Welke zaken moeten in een arboconvenant worden geregeld?

Geen antwoord op uw vraag? Andere vragen over arboconvenanten?