Dossier: Arbodienstverlening
Laatste update: 9 januari 2006

TEKST EN UITLEG
WAT VINDT FNV BONDGENOTEN ERVAN?
VEELGESTELDE VRAGEN
TESTS EN CHECKLIJSTEN
LINKS
DOCUMENTEN EN RAPPORTEN
ARCHIEFSTUKKEN

Let op:

1 juli 2005 zijn de wettelijke bepalingen over arbodiensten ingrijpend gewijzigd

Kern van de wijzigingen in de arbowet (die voor wat betreft de Risico Inventarisatie al eerder zijn ingegaan) :

  • preventiemedewerker verplicht
  • meer maatwerk bij inschakelen externe arbodeskundigen is onder voorwaarden mogelijk
  • toets van de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor bedrijven met minder dan 10 werknemers onder voorwaarden niet meer verplicht
  • toets van de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor bedrijven met minder dan 26 werknemers onder voorwaarden minder zwaar

 

  TEKST EN UITLEG OVER ARBODIENSTVERLENING
Veel gestelde vragen over de preventiemedewerker
Veel gestelde vragen over de maatwermogelijkheden
Moet de arbodienst nog steeds de RI&E Toetsen?
De rol van de arbodienst bij ziekteverzuim
Brochure Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening (pdf-dokument, 70kB)
voor informatie en advies, ervaringen en klachten over arbodiensten
Een overzichtelijke samenvatting van de kabinetsplannen m.b.t. arbodienstverlening (Ministerie van SZW)
Arbodiensten: informatie voor werkgevers (Ministerie SZW)
Arbodiensten: informatie voor werknemers(Ministerie SZW)
Overzicht gecertificeerde arbodiensten
Klachten over de arbodienst
Persbericht Ministerie SZW over klachtenregeling arbodiensten
Certificatieregeling Arbodiensten
Handhaving van de wettelijke bepalingen door de Arbeidsinspectie: sedert de wetswijzigingen van juli 2005 is nog geen vernieuwde handhavingsinstructie beschikbaar. Voor de oude instructie: zie het archief
terug naar de inhoudsopgave
WAT VINDT FNV BONDGENOTEN ERVAN?
De mening van de FNV over arbodiensten
Samenvatting van standpunten uit de nota 'Arbo werkt'
terug naar de inhoudsopgave
TESTS EN CHECKLIJSTEN
checklist en stappenplan arbodienstverlening
Voor de OR om actief mee te beslissen over nieuwe vormen van arbodienstverlening
FNV-hulpmiddel arbodienstverlening op maat (pdf-dokument, 51kB)
Herzien protocol arbodiensten en werknemers
opgesteld in 2004 door de vakcentrales FNV, CNV en MHP (pdf-dokument)
Checklist beoordeling Arbodienst 
De OR heeft instemmingsrecht bij de keuze van een arbodienst of bij de verlenging van het contract tussen werkgever en arbodienst. De checklist maakt het eenvoudiger om de oude of nieuwe arbodienst te beoordelen. 
Protocol OR en Arbodienst 
Voor een goed arbo-beleid in de onderneming is het een vereiste dat er duidelijke afspraken zijn tussen Ondernemingsraad en Arbodienst en dat de werkgever deze afspraken onderschrijft en respecteert. FNV Bondgenoten adviseert de afspraken vast te leggen in een protocol. Hier een voorbeeld-tekst. 
terug naar de inhoudsopgave
DOKUMENTEN en RAPPORTEN
(Voor pdf-dokumenten is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk - gratis te downloaden)
Regeringsvoorstellen tot wijziging arbowet op het gebied van arbodienstverlening (pdf-dokument, 30kB)
Regeringsnota n.a.v. de eerste bespreking van de hierboven vermelde wetsvoorsellen met de 2e kamer (pdf-dokument)
Adviesaanvraag aan de SER: evaluatie arbowet 1998 (pdf-dokument)
Memorie van Toelichting kabinet, horend bij het wetsvoorstel arbodienstverlening (pdf-dokument)
SER-advies over het wetsvoorstel arbodienstverlening (pdf-dokument, meer dan 4MB!!)
Samenvatting SER-advies (pdf-dokument 124kB)
Adviesaanvraag aan de SER: arbodienstverlening (2003)(pdf-dokument)
Advies raad van State m.b.t. wetsvoorstel arbodienstverlening
Ervaringen met arbodiensten
Rapport Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening, 1e helf 2004(pdf-dokument,195kB)
Certificatieregeling Arbodiensten
Handhaving van de wet door de Arbeidsinspectie: handhavingsinstructie
terug naar de inhoudsopgave
ARCHIEFSTUKKEN
Op zoek naar die ene, oude, pagina die nergens meer te vinden is? Klik hier, en wie weet...
terug naar de inhoudsopgave
 

 

 Checklist en stappenplan arbo
dienstverlening


Werk veilig en gezond, word nu lid van de bond