Archief: Arbodiensten
Laatste update: 9 januari 2005

Let op: Veel dokumenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader

Let op: Documenten in dit archief bevatten meestal informatie die niet de meest recente stand van zaken weerspiegelt! De datum waarop de betreffende pagina voor het laatst is bijgewerkt staat steeds vermeld.


   
april 2005 5de versie Certificatierfegeling arbodiensten (pdf)
2003 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beknopte brochure gepubliceerd over rol en taken van de arbodienst (pdf-dokument, 72kB).
30/09/03 Arbo- en reïntegratiedienstverlening in beeld (over het jaar 2002)- eindrapport in opdracht Ministerie SZW (pdf-dokument)
2002 Nota van Toelichting op het Arbobesluit 1997: hoofdstuk over arbodienstverlening/ arbodiensten
2001 Oude certificatie-eisen arbodiensten: waaraan moet een arbodienst voldoen om een certificaat te krijgen of behouden (bron: FNV/ SBCA-2001)
mei 2001 Handhaving van de wet door de Arbeidsinspectie: handhavingsinstructie
Bedrijven dienen voor een aantal arbo- en verzuimaktiviteiten verplicht aangesloten te zijn bij een arbodienst. Voldoen zij niet aan de wettelijke eisen, dan kan de Arbeidsinspctie ingrijpen.(pdf-dokument, 25kB)

 

TERUG NAAR DOSSIER ARBODIENSTENWerk veilig en gezond, word nu lid van de bond