Klachten over de arbodienst

Waar moet ik heen?
Laatste update: 29 maart 2005

Jammer genoeg komt het nog regelmatig voor dat werknemers klachten hebben over de arbodienst waar ze mee te maken krijgen. Hieronder een overzicht welke stappen u dan kunt zetten:

Second opinion (tweede mening) vragen  

Als u het oneens bent met de beslissing van de arbo-arts over werkhervatting na ziekte, of als u het niet eens bent met de wijze waarop uw reïntegratietraject bij ziekte vorm krijgt, kunt u een ' tweede mening' (second opinion) vragen bij de UWV (het vroegere GAK, heet tegenwoordig ' Uitvoering Werknemers Verzekeringen).

De bedrijfsarts - of het UWV in uw regio - kan u vertellen hoe dat in zijn werk gaat.
Let op: er zijn kosten aan een dergelijke procedure verbonden!
Voor een second opinion betaald u als werknemer 50 euro. Een werkgever moet hiervoor eveneens 50,- euro betalen.

FNV Bondgenoten vindt dat het loon gewoon moet worden doorbetaald gedurende het second opinion traject. Dit is echter nog niet in alle CAO's geregeld.

Het aanvragen van een second opinion kan voor u dus inhouden dat u gedurende die periode geen loon krijgt.

Mocht dit zo zijn neem dan contact op met de klantenservice van FNV Bondgenoten 0900-9690 voor verdere ondersteuning.

Dit geldt alleen voor leden van FNV Bondgenoten!

Meer informatie:

 
Klacht indienen bij de arbodienst  
Als u ook anderszins klachten over de arbodienst heeft, kunt u een klacht indienen bij de arbodienst zelf.
Elke arbodienst beschikt hiertoe over een zogenaamde klachtenregeling.
 
Geschillenregeling arbodiensten  

Mocht de reactie op uw klacht onvoldoende zijn dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling arbodiensten.

 
Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening  
U kunt met klachten (en vragen) ook terecht bij het Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening (voorheen ondergebracht bij de Helpdesk gezondheid, werk en verzekeringen)  
Klantenservice FNV Bondgenoten  
Mocht het allemaal niet helpen, en komt u daardoor in een erg lastige situatie terecht, bijvoorbeeld omdat uw werkgever het loon niet meer uitbetaalt, overweegt om ontslag te vragen, of u koerst richting WAO, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice van FNV Bondgenoten - 0900-9690 - voor verdere ondersteuning.

Dit geldt alleen voor leden van de bond!
 
arbotelefoon FNV Bondgenoten  
Meer informatie en advies over dit onderwerp kunt u ook krijgen via de arbotelefoon van FNV Bondgenoten: 030-2738738 (maandag t/m donderdag tussen 9 en 13 uur). Of stuur een email  
Jaarverslagen geschillencommissie  

Tot slot: " waarover spraken zij" : de jaarverslagen van de eerder genoemde geschillencommissie arbodiensten:
1999
2000
2001
2002
2003

 Terug naar top pagina

 


Arbosite FNV Bondgenoten

 

Zie ook ' Dossier Ziekteverzuim en Reïntegratie