Naar ARBO-site Dossier: Daglicht op het werk


Laatste update: 3 augustus 2006


Factsheet 'Daglicht en arbowet' Factsheet 'Daglicht en arbowet' in pdf-formaat
Het arbeidsomstandighedenbesluit over daglicht(incl. toelichting Sociale Zaken) De arbobeleidsregel over daglicht (incl. toelichting Sociale Zaken)
(pdf bestand-52K)
Brief Ministerie van Sociale Zaken aan de Vakcentrale FNV Antwoord Vakcentrale FNV: daglicht noodzakelijk voor gezond werken
(pdf-bestand-40K)
Cijfers over daglicht op het werk Standpunt FNV Bondgenoten over daglicht
Onderzoeksrapport Arbeidsinspectie
(pdf-bestand-157K)
Daglicht op het werk en de wetenschap
Daglicht over de grens... Daglicht in het Bouwbesluit
Op aandringen van FNV Bondgenoten heeft de Arbeidsinspectie een onderzoek gedaan naar een aantal werkplekken, met name in winkels. Naar aanleiding van dit onderzoek organiseerde FNV Bondgenoten over het onderwerp "Daglicht op de werkplek" een themamiddag op 18 december 2000. De Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid (SOLG) organiseert op 20 november 2002 een symposium over licht en gezondheid. Lees er alles over op de website van de SOLG.