Mini-dossier: Dieselmotoren/ DME

 

Laatste update:1 maart 2005

INFORMATIE EN PUBLIKATIES 
DOKUMENTEN en RAPPORTEN
VEELGESTELDE VRAGEN
LINKS

Let op: Een aantal dokumenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader

 

 

 

 

 

 

  INFORMATIE EN PUBLIKATIES
Voor één keer: reclame, en wel voor een nieuw roetfiltersysteem, speciaal voor vuilniswagens (pdf-bestand, 447 kB)
Een GBW-folder uit 2002: Informatie om beleid ter beperking van blootstelling aan dieselmotoremissies vorm te geven (pdf-dokument, 488kB)
DOKUMENTEN en RAPPORTEN
(Voor pdf-dokumenten is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk - gratis te downloaden)
Stand der techniek - dieselmotoremissies (rapport IRAS in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, september 2004)(pdf dokument, 585 kB)
Verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en gezondheid: een onderzoek van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (september 2002)(pdf-dokument 459kB)

 

TERUG NAAR TOP PAGINA

 

 

Werk veilig e gezond, word nu lid van de bond