Dossier: Gevaarlijke stoffen - algemeen

 

Laatste update: 03 maart 2006

INFORMATIE EN PUBLIKATIES 
TESTS EN CHECKLIJSTEN
DOKUMENTEN en RAPPORTEN
VEELGESTELDE VRAGEN
LINKS
INFORMATIE OVER SPECIFIEKE STOFFEN

Let op: Een aantal dokumenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader

  INFORMATIE EN PUBLIKATIES
Infoblad gevaarlijke stoffen:
Korte en bondige informatie over gevaarlijke stoffen op het werk


Etikettering gevaarlijke stoffen:

Etiketten gevaarlijke stoffen
Op de etiketten van veel stoffen moeten de voorgeschreven symbolen staan afgedrukt. Een overzicht van de symbolen en hun betekenis. 

R- en S-zinnen (de zogenaamde Risk en Safety-zinnen)
Op de etiketten van een stof moeten de volledige bijbehorende Gevaars- en Veiligheidszinnen (Risk- en Safety-zinnen) zijn aangebracht. Soms volstaan producenten met alleen de R- en S-nummers. Hier een compleet overzicht én de betekenis van de codes.

Gevaarsetiketten vervoer gevaarlijke stoffen (97kB) (gedeelte uit folder inspectiedienst Verkeer en Waterstaat)


Chemiekaarten Metaalindustrie  
De chemiekaarten geven per bewerkingstechniek de gevaren, gezondheidseffecten, preventieve maatregelen, hulpverlening en milieu-aspekten.
Gevaarlijke stoffen informatiebladen 
Zoekmachines naar Material Safety Data Sheets. Informatie over chemische stoffen. Een aparte pagina met links


MAC-WAARDEN
  Wat zijn dat, MAC-waarden?
  Overzicht kankerverwekkende stoffen
(januari 2006)(pdf)
  Overzicht voor de voortplanting giftige stoffen
(januari 2006)
(pdf)
  Overzicht mutagene stoffen(=stoffen die invloed hebben op erfelijke eigenschappen)
(januari 2006)
(pdf)
  MAC-waarden op het internet bij de SER


Brochure van het centrum GBW over gevaarlijke stoffen(pdf)(editie eind 2002)
Stappenplan Centrum GBW
Voor het voeren van een gevaarlijke stoffenbeleid(pdf)(editie eind 2002)


Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

de complete folder ' Herkenning Gevaarlijke Stoffen' van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (pdf-dokument, 1000kB!)
(gebruik bij poging tot lezen het ' vergrootglas' van Acrobat Reader!)

gevaarsetiketten vervoer gevaarlijke stoffen (97kB) (gedeelte uit bovengenoemde folder)

gevaarssymbolen en aanduidingen milieugevaarlijke stoffen (gedeelte uit bovengenoemde folder) (74kB)

Gelimiteerde hoeveelheden en overige etiketten (gedeelte uit bovengenoemde folder) (108kB)
(Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat)

Meer informatie op de site van Inspectie Verkeer en Waterstaat.

TESTS EN CHECKLIJSTEN
Checklist en maatlat gevaarlijke stoffenbeleid

Checklist Risico Inventarisatie Gevaarlijke stoffen
Om na te gaan of de aandacht voor gevaarlijke stoffen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie afdoende is
(pdf-121kB)

   
DOKUMENTEN en RAPPORTEN
(Voor pdf-dokumenten is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk - gratis te downloaden)
  OP DIT MOMENT GEEN DOKUMENTEN EN RAPPORTEN OP DEZE PAGINA

TERUG NAAR TOP PAGINA

 


Copyright FNV Bondgenoten

Meer specifieke informatie over een aantal gevaarlijke stoffen.

 

werkgroep stof