Dossier: Lichamelijke belasting

Laatste update: 26 juli 2006 
INFORMATIE EN PUBLIKATIES 
TESTS EN CHECKLIJSTEN
DOKUMENTEN en RAPPORTEN
VEELGESTELDE VRAGEN
LINKS
ARCHIEF

Let op: Een aantal dokumenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader

  INFORMATIE EN PUBLIKATIES
"Factsheet" tillen op het werk
"Factsheet"duwen en trekken op het werk
Factsheet" staand werk
Wettelijke tilnorm: bittere noodzaak
Tillen in de liftenbranche
Veelgestelde vragen over tillen in één oogopslag
Brochure van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: "verstandig tillen" (pdf-formaat 68kB)
Lichamelijke belasting en tillen in arboconvenanten
TESTS EN CHECKLIJSTEN
BEREKEN MAXIMAAL TILGEWICHT 
Op deze pagina de mogelijkheid om online met de NIOSH-formule het maximale gewicht voor een tilsituatie te berekenen. 
   
DOKUMENTEN en RAPPORTEN
(Voor pdf-dokumenten is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk - gratis te downloaden)
Vakbonden in diskussie met het ministerie van SZW over tilnorm
Interne instructie Arbeidsinspectie: tillen (pdf-dokument)(vanaf juli 2005)
Beleidsregel 'tillen op de bouwplaats'(pdf-dokument 77kB)
Brief vakbonden aan ministerie van SZW n.a.v. concept beleidregel 'Tillen op de bouwplaats' (pdf-dokument)
Uitgebreide online handleiding voor het omgaan met de Niosh-methode (maximaal tilgewicht)
Dezelfde handleiding, maar dan als pdf-dokument. Schrik niet: ruim 3 MB groot, dus stevig downloaden als u geen kabel of ADSL hebt!

TERUG NAAR TOP PAGINA

 

 
Bereken het
maximaal
tilgewicht


Neem kennis
van de
instructie
van de Arbeids
inspectie