Checklist veilig werken met vorkheftrucks

Laatste update:8 april 2002

Deze checklist biedt de mogelijkheid om de hoofdlijnen van het veilig werken met vorkheftrucks te toetsen, mogelijke problemen te signaleren en deze bespreekbaar te maken. Er wordt niet uitputtend ingegaan op alle technische vereisten rond het werken met vorkheftrucks. Daarvoor is de regelgeving te complex, dat vereist maatwerk voor de situatie in de bedrijven. Als je een vraag niet kunt beantwoorden, is het zaak om binnen het bedrijf of daarbuiten naar aanvullende informatie op zoek te gaan. 

 

Ja

Nee

A.   Is de vorkheftruck in goede staat?

   

Wordt de vorkheftruck jaarlijks gekeurd en onderhouden?

   

Worden onderhoud en keuring door een deskundige (erkend bedrijf) uitgevoerd?

   

Is de vorkheftruck vrij van schade, slijtage en mankementen?

   

Is de vorkheftruck voorzien van alle verplichte veiligheidsvoorzieningen?

   

Is er een CE-markering/verklaring van overeenstemming (vanaf 1-1-‘96)?

   

Is er een gebruikershandleiding beschikbaar?

   

Wordt een onderhouds- en storingsregister bijgehouden?

   

Worden mankementen snel verholpen?

   

Zijn hulpmiddelen (voorzetmiddelen) in goede staat?

   

B.  Is de vorkheftruckbestuurder vakbekwaam?

(zie ook informatie in ‘het vorkheftruck-rijbewijs’)

   

Beschikt de bestuurder over een deskundigheidsbewijs (certificaat)?

   

Is de kwaliteit van de opleiding en het examen goed (theorie + praktijk; onafhankelijke toetsing)?

   

Is de bestuurder in de praktijk capabel gebleken? (is op de hoogte van de gevaren; past veilige werkmethoden toe; is vaardig in de bediening/besturing; werkt rustig, geconcentreerd)

   

Is de bestuurder bestand tegen verboden handelingen (werknemer op lepels of vorkheftruck meenemen)?

   

Is er schriftelijk instructiemateriaal op de werkplek?

   

Controleert de vorkheftruck-bestuurder dagelijks zelf de vorkheftruck?

   

C.  Zijn de werkomgeving en -organisatie in orde?

   

Is de werkruimte adequaat ingericht (vlakke, obstakelvrije vloer, voldoende manoeuvreerruimte, aanrijdbeveiliging, borging van stellingen, e.d.)?

   

Is er rekening gehouden met bijzondere omstandigheden (buitengewone lading, hellingen, e.d.)?

   

Is de werkzone voor vorkheftrucks en die voor werknemers te voet zoveel mogelijk gescheiden? Zijn op knelpunten voorzieningen getroffen?

   

Is er een bedrijfs-/verkeersreglement opgesteld in verband met aanrijd- en knelgevaar van werknemers te voet?

   

Voldoet het accu-laadstation aan de veiligheidseisen?

   

Is de personeelsbezetting op peil; is het werk zo gepland dat er normaal gesproken niet 'gejakkerd' hoeft te worden met vorkheftrucks?