Naar ARBO-site

Voorbeeld van een jaarlijks verslag van de ongevalsregistratie (verzamelstaat)

1.

Aantal ongevallen

2.

Betrokken afdelingen en functies

3.

Aard en hoeveelheid letsel

(licht, ernstig, dodelijk)

4.

Totaal aantal dagen verzuim door ongevallen

5.

Totaal bedrag aan berekende/geschatte materiele schade

6.

Belangrijkste oorzaken van ongevallen 

 

 

7.

Belangrijkste maatregelen op basis van 6.

 

 

8.

Activiteiten bedrijfs­hulpverlening