Archief: Werkdruk
Laatste update: 18 april 2005

Let op: Veel dokumenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader

Let op: Documenten in dit archief bevatten meestal informatie die niet de meest recente stand van zaken weerspiegelt! De datum waarop de betreffende pagina voor het laatst is bijgewerkt staat steeds vermeld.


   
18-02-2000
Begin 2000 promoveerde Jan Warning, beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden bij FNV Bondgenoten op het onderwerp 'Werkdruk een nieuw vakbondsthema. Op deze site een samenvatting van zijn proefschrift, zowel als webpagina (html) als in pdf-formaat.Plus het persbericht hierover.
1998/99
Onderzoek naar werkdrukafspraken in CAO's.(1998/99) Rapport op de FNV-site
2000/2001
Ook op de site van de FNV: een onderzoek onder Ondernemingsraden naar 'succes- en faalfactoren' bij de aanpak van werkdruk.
2001
'Er is meer nodig', zo heet de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid (de STAR, waarin werkgevers en vakbonden zitting hebben) aan CAO-onderhandelaars. Zoals zeggenschap over tijd. Lees of download het complete STAR-advies (pdf-bestand, 118kB).
nov 2000
de tekst van de FNV CAO-nota met de toepasselijke titel: Bij de Tijd (pdf- dokument, 109kB)
2000
Het paarse kabinet had ook een visie op werk en privé, Vastgelegd in de nota 'Arbeid en Zorg'. Te downloaden in pdf-formaat. In twee delen: deel 1 (61kB) en deel 2 (131kB)
1998
Op de site van de vakcentrale FNV staat ook de volledige tekst van een uitgebreide brochure over stress en werkdruk. 'Stress te lijf' is de titel. Geschreven door Vincent Vrooland in 1998. Voor wie even tijd heeft.

 

TERUG NAAR TOP PAGINA