Test oorzaken werkdruk

uit de QUICK SCAN WERKDRUK
Met dank aan Wim van Veelen en Ruud Nelemans

Laatse update: 5 april 2002


Werkdruk is vooral een tijdsprobleem. Er is een tekort aan tijd om de hoeveelheid werk (in een normaal tempo) aan te kunnen. Wil je werkdruk aanpakken dan is het allereerst nodig om de oorzaken te achterhalen. Hieronder volgen 28 vragen onderverdeeld in de rubrieken planning, uitzendkrachten, leidinggeven, nieuwe technologie, storingen, opleidingen en organisatie. De vragen zijn afkomstig uit de QUICK SCAN WERKDRUK (QSW) die door de voormalige Industriebond FNV is ontwikkeld. Ze verwijzen naar oorzaken van werkdruk.

De orginele QSW bevat ook nog vragen om de werkdruk vast te stellen. Met het computerprogramma worden de relaties tussen oorzaken van werkdruk en de omvang van de werkdruk berekend. Met een druk op de knop wordt een rapport afgedrukt met tabellen en aanbevelingen voor oplossingen. Deze test geeft een indruk van de mogelijkheden van de QSW.

Na het invullen van de vragen en een druk op de KLAAR-button verschijnt er een Window met de score.

PLANNING
1. Er is soms heel veel werk te doen en soms heel weinig.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

2. Opgelopen achterstanden kunnen slechts moeizaam worden weggewerkt.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

3. U wordt te laat op de hoogte gesteld van veranderingen in de planning.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

4. U moet regelmatig deadlines halen wat vaak leidt tot haastwerk.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

UITZENDKRACHTEN
5. Er wordt vaak gebruik gemaakt van uitzendkrachten, vakantiekrachten en/of oproepkrachten.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

6. Er is veel tijd gemoeid met het inwerken van tijdelijk personeel.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

7. Uitzendkrachten en tijdelijk personeel worden voor vol meegeteld terwijl ze in werkelijkheid minder werk verzetten.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

8. Uitzendkrachten en tijdelijk personeel maken vaker fouten.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

LEIDINGGEVEN
9. U moet zich te vaak bezighouden met allerlei andere zaken. Hierdoor kunt U zich niet volledig op Uw eigen werk concentreren.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

10. Bij afwezigheid van collega's moet de bezetting beter op peil worden gehouden.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

11. Er moet een betere communicatie zijn tussen de leidinggevenden en werknemers.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

12. Er zijn teveel vaste procedures.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

NIEUWE TECHNOLOGIE
13. Uw werk wordt intensiever doordat de rusttijden tussen de verschillende handelingen korter worden.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

14. Door het gebruik van computers komen meerdere signalen op je af waarop tegelijkertijd moet worden gereageerd.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

15. Uw werk is inhoudelijk veranderd. U heeft moeite om zich aan te passen.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

16. Door het gebruik van computers is uw werk kwetsbaarder geworden. Computerstoringen kunnen het hele proces stilleggen.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

STORINGEN
17. Er wordt te weinig tijd aan preventief onderhoud besteed.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

18. De apparatuur wordt overbelast.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

19. De technische dienst is altijd aanwezig waardoor de storingen direct verholpen worden.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

20. De onderdelen en/of gereedschappen zijn altijd aanwezig.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

OPLEIDINGEN
21. Er zijn te veel laagopgeleide werknemers in verhouding tot het werk dat ze doen.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

22. Bijscholing is noodzakelijk om de veranderingen in het werk bij te houden.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

23. Door de snelle veranderingen is iedereen nodig om het proces gaande te houden. U kunt daardoor niet vrijgemaakt worden om een opleiding te volgen.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

24. Er wordt vanuit het bedrijf veel aandacht besteed aan opleidingen.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

ORGANISATIE
25. U moet vaak van functie wisselen waardoor het telkens even duurt voor U optimaal kunt functioneren.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

26. De veranderingen zijn gepaard gegaan met inkrimping van het personeelsbestand.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

27. De routine in het werk is minder waardoor U vaak niet optimaal kunt functioneren.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

28. Mijn werk is de afgelopen jaren veel drukker geworden.
   Helemaal mee eens
   Overwegend mee eens
   Neutraal
   Overwegend niet mee eens
   Helemaal niet mee eens
   Niet van toepassing

Druk op de toets 'Klaar' als u alle vragen heeft ingevuld.

Terug naar top pagina