Het Digitale Archief van de arbosite

Laatse update: 13 februari 2004

januari-juni 2002 juli-december 2002
januari-juni 2001 juli-december 2001
januari-juni 2000 juli-december 2000
juli-december 1999


Items die op deze pagina terecht komen worden niet meer onderhouden! Dus ook de links niet!


2002/2
december 2002: arboconvenanten leiden tot daling ziekteverzuim
november 2002: Manifest FNV Bondgenoten: " De gevaarlijke klant"
16 oktober 2002: Quick Scan werkdruk bekroond
Oktober 2002: Bestrijdingsmiddelen eindelijk onder het regime van de arbowet
Oktober 2002: herwerkte versie berekening maximaal tilgewicht
Oktober 2002: de metaal maakt het werk beter, 1 november-bijeenkomst over het arvboconvenant metaal
jJuli 2002: Summer is here...de tropische dagen zijn weer aangebroken.
juli 2002: Je bent jong en je wilt...werk: Maar dan wel veilig en gezond svp!
juli 2002: Arboconvenant vleessector: RSI ook in de industrie aanpakken
2 juli 2002: Arboconvenant agrarische sector inzake terugdringing fysieke en psychische belasting en vroegtijdige reïntegratie ondertekend.

 


2002/1
juni 2002: vernieuwd kopzorg over de muisarm: 10 mythes ontzenuwd
29 mei 2002: Onveiligheid spoort niet - brief van Bonden, NS directie en Rover aan de informateur
27 t/m 31 mei 2002: Onthaastingsbus trekt door Nederland
6 mei 2002: de pijnlijke polsen van de tekenaar
8 april 2002: Veelgestelde vragen over werkdruk
april 2002: Arbosite geheel vernieuwd... lees meer
maart 2002:kopzorg over de muisarm: 10 mythes ontzenuwd
maart 2002: tien vragen (en antwoorden) op weg naar maximaal 5 uur beeldschermwerk per dag in de bankensector 
29 februari 2002: Test om de relatie tussen RSI-klachten en werk te bepalen
februari 2002: dossier biotechnologie: de mening van FNV Bondgenoten
januari 2002: FNV Bondgenoten voert campagne voor meer veiligheid op en rond de spoorwegen:
Bijna 300 voorvallen gemeld in meldweek 'Onveiligheid spoort niet'.


2001/2
november 2001: Commissie Donner heeft geen kaas gegeten van arbobeleid, een commentaar
november 2001: Arboconvenanten van start in werkgebied FNV-Bondgenoten: papier en karton (1/11/01) en banken (22/11/01)
september 2001 RSI: De laptop in het nieuws: resultaten enquete laptopgebruik
juli 2001: Zorgen om RSI-reductie: De FNV vraagt om opheldering
juli 2001: Vernieuwd dossier ziekteverzuim en reïntegratie
juli 2001: RSI: De laptop in het nieuws:
Laptops op school? Waar zijn we mee bezig? Volg de discussie bij Bureau Beroepsziekten FNV

 


2001/1
juni 2001: Verschenen: Jaarboek Arbeidsomstandigheden 2001-2002
juni 2001: Arboconvenant in de bouw ondertekend: alle dokumenten op deze site
juni 2001:Komt dat zien: Virtuele tentoonstelling veiligheidsposters
mei 2001: Druk, druk druk.. Het 'Jaar van de Tijd' gaat door op deze site! - de overwerkcalculator - simulatie: werkdruk: hoe vertel ik het m'n baas? 

april 2001: De arbosite van FNV Bondgenoten : één voorbeeld van de vele vakbondsaktiviteiten op arbeidsomstandighedengebied... vanaf maart 2001 kun je via deze site:

  • lid worden van de bond: voor wie zich realiseert dat ook arbo-aktiviteiten zoals deze site geld kosten
  • gratis downloaden van veel arbeidsomstandighedenpublikaties van de bond
  • Precies weten wat er allemaal kan? Klik HIER.
  • Weten wat de bond allemaal doet voor goede arbeidsomstandigheden?Klik HIER.

29/4/2001: Arboconvenant tegen werkdruk, ziekteverzuim en WAO-instroom bij de Rijksoverheid
26/2/2001: Op weg naar een arboconvenant in de ICT: Ook in de ICT (Informatie en Communicatie Technologie) zijn de eerste stappen op weg naar een arboconvenant gezet. Op 21 februari tekenden vakbonden, werkgeversorganisaties en staatssecretaris Hoogervorst een 'intentieverklaring' om binnen een jaar te komen tot een arboconvenant. Met dit arboconvenant zal worden beoogd het risico op RSI terug te dringen: zowel preventie als de vroegtijdige re´ntegratie van werknemers met aan RSI gerelateerde klachten zullen centraal staan in het af te sluiten convenant.
Op deze site de tekst van de betreffende intentieverklaring (in pdf-formaat, 183kB). Nog veel meer informatie over arboconvenanten elders op deze site.
8 februari 2001: Nieuwe en vernieuwde linkpagina's: bestrijdingsmiddelen, milieu, werkdruk
1 februari 2001: Brochures over veilig werken met heftrucks / 'vorkheftruck rijbewijs'
februari 2001: Verbeterde 'model-intentieverklaring' arboconvenanten
januari 2001: 'Dossier werkdruk' herzien en uitgebreid
9/12/2000: Rapport Gezondheidsraad steun in de rug van RSI-patiënten: "Modieus." "Een hype." Zo wordt onder artsen nog wel eens gesproken over de epidemie van RSI-klachten die veel werknemers teistert. Deze badinerende toon wordt niet gebezigd door het hoogste medische orgaan in Nederland, de Gezondheidsraad. Het rapport van de Raad neemt de RSI-klachten uiterst serieus. Klik hier voor meer informatie.
december 2000:Vakbond op de bres voor daglicht op de werkplek
12/11/ 2000: Commotie over griepprik door arbodiensten
november 2000: Overleg over verplichte opleiding heftruckchauffeurs mislukt


2000/2

november 2000: Dossiers 'Elektro-magnetische straling' en 'arboconvenanten' opgefrist
30/10/2000: Werk mee aan de FNV-enquête over de arbeidstijdenwet
27/9/2000: Nieuwe versie beeldschermtachograaf gelanceerd: op 26 september is tijdens een RSI-congres in Den Haag de nieuwe verbeterde versie van de Beeldschermtachograaf gelanceerd. De nieuwe versie voorziet o.a. in meer mogelijkheden om de tachograaf als preventie- en reïntegratie-instrument te gebruiken, en beschikt bovendien over extra opties om het systeembeheerders makkelijk te maken de tachograaf via het netwerk beschikbaar te stellen. Een versie die daarnaast centrale opslag en analyse van data mogelijk maakt verschijnt binnenkort.
Omdat het op de markt brengen van softwarepakketten niet tot de kerntaken van FNV Bondgenoten hoort is een samenwerkingsovereenkomst met FullMoon Humatics (de ontwikkelaars van de software) gesloten. Vanaf nu verzorgt Full Moon de marketing, verkoop en ondersteuning van de Beeldschermtachograaf. Daartoe is een speciaal op de tachograaf gerichte internetsite in het leven geroepen: www.beeldschermtachograaf.nl
Meer informatie o.a. in het persbericht.
11/9/2000: Complete arbowetgeving online: op de arbosite van de vakcentrale FNVstaat sinds kort de complete arbowetgeving online.
De volledige Arbowet 98 inclusief Memorie van Toelichting, het Arbobesluit, de Arboregeling, de Arbobeleidsregels, alle bijlagen, de subsidieregelingen plus een uitgebreide trefwoordenindex. Met als extraatje de volledige text van de Wet op de Ondernemingsraden. Helemaal bijgewerkt tot 1 januari 2000. Precies zoals in de gedrukte versie van "Het compleet arbo-regelgevingboek" (ca. 700 pagina's plus CD-ROM), dat de FNV met Uitgeverij Kerckebosch heeft uitgebracht. Dit boek met CD-ROM is online bij Uitgeverij Kerckebosch te bestellen voor Fl. 85,-.
11/9/2000: Leidinggeven in Nederland kan stukken beter: onderzoek van FNV Bondgenoten onder 1350 vakbondskaderleden wijst uit: 75% heeft geen positief oordeel over hun leidinggevende. Slechts 27% van de respondenten ziet de eigen leidinggevende als 'coach', het merendeel benoemt de leiding negatief: 'politie-agent', 'geeft geen leiding' enz.
Dit is des te opvallender omdat bijna een kwart van de ondervraagden (22%) zelf leidingevende is. Bijna de helft van de responden geeft aan dat leidinggevenden niet objectief kunnen oordelen over de prestaties vanwerknemers. Het grootste deel voert geen functioneringsgesprekken en heeft moeite met het geven van waardering over het werk van anderen.
Zie verder: de brochure 'De Baas: Bondgenoot of Bullebak', die FNV Bondgenoten over dit onderwerp heeft uitgegeven.
Verder is ook het onderzoeksrapport zelf te downloaden (Word-document, 416 kB).
24/7/2000: Niet alleen de arbosite van FNV Bondgenoten is vernieuwd. Kijk ook eens naar het arbo-deel van de FNV site en naar de webstek (zo noemen ze dat in Vlaanderen) van FNV Bureau Beroepsziekten
20/7/2000: Eén derde van werknemers heeft te maken met agressie op het werk.
Onderzoek van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie ook: dossier pesten, agressie, sexuele intimidatie op de arbosite van FNV Bondgenoten
6/7/2000: SP doet voorstellen voor bestrijden RSI
In het gebouw van de tweede kamer presenteerde de SP op 6 juli haar voorstellen. Op deze site is het betreffende SP-rapport te lezen. Uit een in opdracht van de SP gehouden Nipo-enquête blijkt dat 70% van de werknemers instrumenten als de beeldschermtachograaf van FNV Bondgenoten positief beoordeelt. 60% vindt bovendien dat een wettelijke verplichte registratie van beeldschermwerk wenselijk is.


2000/1

juni 2000: FNV Bondgenoten verontrust over stijgend aantal ongevallen in de industrie: persbericht
juni 2000: Staatssekretaris Hoogervorst niet bereid tot nader onderzoek naar oorzaak toegenomen aantal arbeidsongevallen. FNV Bondgenoten start eigen onderzoek. Zie het 'Dossier Arbeidsongevallen'
mei 2000: Arboconvenant Werkdruk in de horeca
24 mei 2000: Ernstige gezondheidsproblemen werknemers metaalindustrie
Werknemers in de metaalindustrie hebben ernstige problemen met hun gezondheid als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uit onderzoek van FNV Bondgenoten blijkt dat naar schatting 4,7 % van de werknemers in de metaalindustrie klachten heeft die duiden op OPS, het Organisch Psycho Syndroom. OPS is een ernstige vorm van hersenbeschadiging die veroorzaakt wordt door blootstelling aan organische oplosmiddelen.
Op deze site het persbericht en het complete rapport, in pdf formaat (leesbaar met behulp van Adobe Acrobat Reader).
mei 2000: Nu ook sectorinformatie arboconvenanten
In veel bedrijfstakken wordt hard gewerkt aan arboconvenanten. Convenanten zelf zijn inmiddels afgesloten in de thuiszorg en kinderopvang. In de meeste andere sectoren bevinden de gesprekken zich thans in de 'voorbereidende fase'. Wel zijn in een aantal bedrijfstakken al 'intentieverklaringen' afgesloten. De arbosite van FNV Bondgenoten volgt de ontwikkelingen in de sectoren die onder het werkgebied van de bond vallen.
14 oktober 1999:
 
Nederlands deel Europees Informatiesysteem Arbeidsomstandigheden officieel op het web.
Vanaf 14 oktober is de website van het Nederlandse deel van het Europese Informatiesysteem voor Arbeidsomstandigheden in de lucht. Een samenwerkingsprojekt van onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO Arbeid en FNV De website biedt onder andere: 
- arbo wet- en regelgeving (Nederlands en Europees) 
- overzicht gecertificeerde arbodiensten 
- teksten van arbo convenanten 
- arbo-aktiviteiten in bedrijfstakken 
- een arbo-adressengids 
- overzicht en korte inhoud van arbo-informatiebladen 
Voor een deel van de informatie is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk (gratis te downloaden) 
Zie ook: European Agency for Safety and Health

(14/10/99)

februari 2000: Medewerker FNV Bondgenoten gepromoveerd op werkdruk:
Persbericht
Samenvatting


1999/2

december 1999:Brochure over oplosmiddelen en OPS
FNV Bondgenoten heeft een brochure uitgebracht over de gevaren van oplosmiddelen en de ziekte OPS. In eerste instantie gericht op werknemers in de garages en autoschadebedrijven, maar ook voor anderen zeer informatief. De tekst vindt u nu ook integraal op deze site.
Altijd nuttig...De arbotelefoon voor kaderleden, VGWM-commissies en bestuurders van FNV Bondgenoten voor vragen over arbeidsomstandigheden en milieu. Iedere werkdag van 9.00 tot 13.00 uur. Tel: 030-2738738. Fax 030-2738690 o.v.v. arbotelefoon. E-mail: klik hier

 

 

 


Terug naar top van pagina