Veelgestelde vragen: arbowet
Laatste update: 29 juli 2002

Hoe zit de arbowet in elkaar?
Welke overheidsinstantie handhaaft de arbowet, en hoe doen ze dat?  
Kan ik bij de arbeidsinspectie klagen over de arbeidsomstandigheden op mijn werk?  
Zijn er andere wetten naast de Arbowet die iets voorschrijven met betrekking tot arbeidsomstandigheden?