Veelgestelde vragen

Wat zijn beroepsziekten?

17 november 2004

De officiële definitie (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten)

"Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden "

Heb ik een beroepsziekte?

Hebben (of hadden) meerdere collega's dezelfde of vergelijkbare klachten als u?

JA NEE

Traden de klachten elke werkdag kort na begin van het werk op?

JA NEE

Traden de klachten juist aan het einde van de werkdag op?

JA NEE

Verdwenen de klachten of waren ze minder op vrije dagen, in weekenden en tijdens vakanties?

JA NEE

Eén of meer keer 'Ja'? Dan heeft u mogelijk een beroepsziekte.

Een ongeval is geen ziekte

Talloze mensen worden arbeidsongeschikt door ongevallen op het werk. Alleen al in de bouw gebeuren jaarlijks meer dan 15.000 ongelukken. In elke sector komen ongevallen voor, denk aan vallen, beknelling, brand, explosie, zaag- of snijongelukken. Niet zelden leidt dat tot ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en soms zelfs tot overlijden. Aandacht voor preventie van ongevallen, behandeling en begeleiding van de slachtoffers is belangrijk, maar valt buiten het kader van dit boekje.

 

 


(Met dank aan Bureau Beroepsziekten FNV)

 

naar top pagina

Arbosite FNV Bondgenoten

 

Werk veilig en gezond, word nu lid van de bond