Veelgestelde vragen:
persoonlijke beschermingsmiddelen
Laatste update:8 april 2002

Veiligheidsbril: wie betaalt mijn veiligheidsbril?
Sanctiebeleid bij overtredingen arbo-regels  
Boetes: mag werkgever boete aan zijn werknemers opleggen?