Links: pesten en agressie op het werk

Laatste update: 25 maart 2005

De datum achter de beschrijving van de link geeft aan wanneer de link voor het laatst handmatig bekeken is. Daarnaast worden alle links op de arbosite minimaal eens per twee maanden m.b.v. software gecontroleerd.

'De 13 meest gestelde vragen over pesten op het werk'  
  Naast FNV Bondgenoten besteedt ook de vakcentrale FNV al langere tijd aandacht aan 'pesten op het werk. (22-04-03)  
Mobbing op de werkvloer  
  Eeen site specifiek gericht op ongewenste omgangsvormenpesten-op-de-werkplek. Met een forum, links naar huplverlenende instanties en een veelheid aan onderzoeksrapporten.(25-03-05)  
www.pesten.net  
  Een hulpsite voor slachtoffers van pesten. Vooral gericht op pesten op school, maar met tevens een overzicht van  artikelen in de media, onder andere ook over pesten op het werk.(22-04-03)  
'Omgaan met pesten op het werk'  
  Op het werk komt pesten en treiteren vaker dan men vermoedt. Dieta Uyterlinde heeft daarom de workshop Sociale Weerbaarheid "Omgaan met Pesten" ontwikkeld. Informatie hierover treft u aan op de site (22-04-03)  
Hubert Consult  
  Advies en training. Plus meer informatie en links over pesten op het werk. (22-04-03)  
Stichting ' Stop Mobbing'...  
  ...is vergelijkbaar: training, advies en begeleiding horen tot de aktiviteiten. Op de site een aantal veelgestelde vragen, en enkele - soms erg algemene - tips onder het motto ' wat doet u' (22-04-03)  
Startkabel.nl: pesten  
  Uitgebreide startpagina met tientallen pest-links, waarvan echter slechts vijf (...) over pesten op het werk (22-04-03)  
Pesten.pagina.nl  
  Ook deze 'echte' startpagina-dochter heeft slechts 5 (eigenlijk 4, want 1 staat er dubbel) links over ' pesten op het werk' (22-04-03)  
Leren.nl...  
  biedt een uitgebreide serie links en verwijzingen naar sites en instanties die informatie, kennis en advies bieden op het gebied van pesten en (persoonlijke) weerbaarheid (22-04-03)  
Bezemer en Kuiper Advies en Training...  
  Specialisten op het gebied van ongewenst gedrag. Bieden als één van de weinige bureaus een (gratis) telefonische en email-helpdesk rond ongewenst gedrag. (22-04-03)  
Ministerie van Sociale Zaken: Pesten, informatie voor werknemers  
  Korte en beknopte tekst met o.a. achtergronden en adressen (22-04-03)  
Ministerie van Sociale Zaken: Pesten, informatie voor werkgevers  
  Korte en beknopte tekst met o.a. achtergronden en adressen (22-04-03)  
Bully OnLine (Engels)  
  Opgericht door Tim Field, zelf ooit slachtoffer van pesten op het werk, en tegenwoordig druk met het signaleren, analyseren en ondersteunen. Inmiddels een omvangrijke, en helaas weinig overzichtelijke site.(22-04-03)  
IG-Metall praktijkvoorbeelden (Duits)  
  De site van IG Metall levert o.a. een brochure over pesten, een 'intentieverklaring' van VW en praktijkvoorbeelden (in goed Duits: Mobbingbeispiele) van pesten op het werk op(22-04-03)   
Morele intimidatie op het werk (Nederlandstalig  
  Feiten, cijfers en aanpak zoals vastgelegd in een dossier van het ABVV (Belgische zusterorganisatie van de FNV) (22-04-03)(MS Word-bestand van 364kB, laden duurt enige tijd!)  
Pesten op het werk in België  
  De site van de vakbondLBC/NVK is een goed startpunt voor een blik over de grens. Ook vanwege de links naar o.a. ACV. Daar is o.a. een handleiding voor vakbondskaderleden (militanten) te vinden.(22-04-03)