Naar ARBO-site

Sites over sexuele intimidatie op het werk

Laatste update: 11 oktober 2002

  • uitgebreide informatie en een aantal brochures op het thema "ongewenst gedrag" van de site van de vakcentrale FNV (11-10-02)
  • 'Alles is toch geregeld?', een brochure van diezelfde FNV over het omgaan met sexuele intimidatie (11-10-02)
  • Het is niet onze gewoonte om reklame te maken maar voor Bezemer en Kuiper advies en training, gespecialiseerd in sexuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen, maken we een uitzondering.(11-10-02)
  • Op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat het dossier 'veilig werken/intimidatie' waarin beknopte informatie over sexuele intimidatie te vinden is (11-10-02)
  • De Erasmus-Universiteit in Rotterdam heeft een lezenswaardige brochure uitgegeven waarin wordt beschreven wat medewerkers en studenten zelf kunnen doen wanneer zij worden geconfronteerd met sexuele intimidatie. (11-10-02)
  • Het Ministerie van OCW heeft een verhandeling geschreven met de titel 'Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs: Meldplicht en aangifteplicht'. Hierin zijn de wettelijke richtlijnen voor de schoolpraktijk beschreven. (11-10-02)