Links naar sites over gevaarlijke stoffen

Laatste update:13 april 2005

  Algemene informatie gevaarlijke stoffen  
Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg  
 

Veel informatie op de site van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (17-03-03)

 
Bestrijdingsmiddelen: een serie links  
  Aktueel vanwege de nipte meerderheid waarmee de tweede kamer instemde met voortzetting van het gebruik van een aantal (schadelijke) middelen. En vanwege het feit dat er (eindelijk) een uitzondering komt aan de wettelijke uitzonderingen die er binnen de arbowetgeving voor dit type gevaarlijke stoffen bestond. Een aparte pagina met links (17-03-03)  
MSDS-LINKS(Material Safety Data Sheets, ofwel Gevaarlijke Stoffen Informatiebladen)  
  Zoekmachines naar Material Safety Data Sheets. Informatie over chemische stoffen. Een aparte pagina met links (17-03-03)  
Woordenboek Organische Chemie  
  Voor de chemisch geïnteresseerden die niet beschikken over (bijvoorbeeld) de CD-ROM met de Chemiekaarten, is er dit initiatief van studenten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Geen uitleg over gezondheidsrisico's, maar wel de chemische formules van veel stoffen, en bijbehorende links naar (veelal Engelstalige) gevaarlijke stoffensites. Handig is dat van de stoffen ook de Engelse en Duitse namen vermeld worden, wat weer van pas komt als je op buitenlandse sites gaat zoeken.(17-03-03)  
Startkabel.nl  
  biedt een pagina aan met een bonte verzameling links over gevaarlijke stoffen (17-03-03)  
Transport van gevaarlijke stoffen over de weg  
  Een privé-initiatief van een douane-ambtenaar heeft geleid tot een site met veel informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. (17-03-03)  
Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk  
  Bij het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk zijn veel publikaties te vinden over gevaarlijke stoffen. Ook is een aantal links opgenomen naar databases met gerichte informatie. (17-03-03)  
  Asbest:  
International Ban Asbestos Secretariat  
  geeft volop informatie over de internationale stand van zaken m.b.t het uitbannen van asbest (17-03-03)  
British Asbestos Newsletter  
  compleet met een archief waar alle vanaf 1994 uitgegeven newsletters opvraagbaar zijn (17-03-03)  
Fibrecount Environmental Control  
  informeert over de laatste stand van zaken m.b.t. asbestonderzoek en heeft tevens een aantal interessante links op de site. Deels Nederlandstalig. (17-03-03)  
 

Legionella...

 
  ...nog steeds een onderwerp dat periodiek de aandacht trekt. Vooral als het gaat om zwemgelegenheden, exposities, tuincentra enz. Te weinig aandacht is er voor het legionella-risico in bedrijven: douche- en kleedruimtes, airco's, oogdouches enz. In dit kader een aantal links die meer informatie over legionella opleveren.  
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
  heeft een brochure uitgebracht: de 25 meestgestelde vragen over legionella. Ook vanaf deze site te downloaden (in pdf formaat).(17-03-03)
Voor deze informatie is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk (gratis te downloaden)
 
Legionella.pagina.nl  
  een complete 'startpagina-dochter', geheel gewijd aan legionella (17-03-03)  
Arbo en Milieudienst Wageningen Universiteit:  
  veel informatie over legionella, de bacterie, de wetgeving en bovendien: het eigen handboek legionella-preventie. (17-03-03)  
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
  Informatie voor werkgevers en werknemers (17-03-03)  
  Reproductieschadelijke stoffen  
Klik hier voor de aparte pagina met links (13-04-2005)