Links over Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Laatste update:31 januari 2003
De datum achter een link geeft aan wanneer deze voor het laatst ' handmatig' beoordeeld is

Opzetten van PBM-beleid: arbocoördinator faculteit biologie Universiteit Utrecht  
  Op basis van Arbo Themacahier 4 'Opzetten van een beleid persoonlijke beschermingsmiddelen', staat hier een zeer helder stukje over het vromgeven van een PBM-beleid(31/01/2003)  
The Personal Protective Equipment Site  
  Eén van de weinige websites over Persoonlijke Beschermingsmiddelen, maar wel een met veel nuttige informatie. Opgezet met steun van het Leonardo da Vinci-programma van de Europese Commissie. Een aanrader en wel degelijk Nederlandstalig (29/1/03)  
Wie betaalt mijn veiligheidsbril - Nederlands Focal Point  
  Nog steeds zijn er werkgevers die hun werknemers geheel of gedeeltelijk laten betalen voor Persoonlijke BeschermingsMiddelen, ook al verbiedt artikel 44 van de arbowet dit uitdrukkelijk.
Dit verbod geldt ook voor veiligheidsbrillen met geslepen glazen, daar waar deze op grond van de Risico Inventarisatie en Evaluatie noodzakelijk zijn. Zie de link op de site van het 'Nederlandse Focal Point'
(Nederlandse tak van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk)(29/01/03)
 
Safe-Site PBM Homepage door W.Verstraeten  
  Biedt een reeks interessante adviezen bij het selecteren van Persoonlijke Beschermingsmiddelen. De link-rubriek is helaas niet altijd even up-to date(31/01/2003)  
Stichting Arbouw  
  Arbouw, het kennisinstituut voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid, stelt op de site een overzicht beschikbaar met "arbovriendelijke hulpmiddelen" waaronder ook enkele pbm's zijn begrepen. Voor elk hulpmiddel is een uitgebreide toelichting opgenomen (29/01/03)  
Arboman  
 

Arboman geeft naast een gedetailleerde lijst van leveranciers van beschermingsmiddelen ook interessante informatie, o.a. over vergoeding van orthopedisch schoeisel door verzekeraars.De site funktiuoneert wel, maar lijkt al sinds begin 2002 niet meer onderhouden te worden. Dat kan betekenen dat o.a. vermelde bedragen niet meer kloppen!(23/01/03)

 
Hütter Veiligheid  
  Leverancier van Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Een uitgebreide en zeer informatieve site. Ook voor veiligheidspictogrammen.(23/01/03)  
Groeneveld-Intersafe  
  Ook dit is een leverancier van PBM's. En ook deze site is omvangrijk en informatief. Ook hier veiligheidspictogrammen(23/01/03)  
Euronorm.net, digitaal platform voor wetgeving en normalisatie...  
  ...geeft uitgebreide informatie over de Europese Richtlijn Beschermignsmiddelen(29/01/2003)  
Europese Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen - uitleg op de site van de firma Bruining  
  Handelsonderneming Bruining levert artikelen en opleidingen op het gebied van Bedrijfshulpverlening. De BHV-informatie op de site is verre van up-to-date, maar de toelichting op de Europese richtlijn is helder. Niet meer via de homepagina van Bruining te bereiken overigens, wat jammer is. (29/01/03)  
Enkele andere leveranciers van Persoonlijke Beschermingsmiddelen met een site die ook inhoudelijk de moeite waard is  
  • Safety Products Europe: met name de bibliotheek is de moeite waard(29/1/03)
  • 3 M Persoonlijke Bescherming, Veiligheid en Milieu(29/01/03)
Beroepskleding. net (Professional Workwear): beroepskleding en PBM's  
  Een uitgebreid, maar niet compleet (Zo missen we bedrijven als Groeneveld en Hutter...) overzicht van leveranciers (31/01/2003) in de rubriek 'links'  

Terug naar top van pagina

 

Arbosite FNV Bondgenoten