Links over veiligheid

Laatste update: 17 maart 2003

Veilig werken algemeen
Arbeidsongevallen
Machineveiligheid en elektrische veiligheid
Veiligheidsbeleid
Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Veilig werken met heftrucks
Spoorwegveiligheid

Veilig werken algemeen
 

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK)

 
  een uiterst informatieve website, met daarin o.a. alle artikelen uit het eigen blad NVVK-info (in pdf-formaat) (17-03-03)  
Tegen rampspoed en risico  
  een virtuele tentoonstelling van posters over veilig werken. Op de site van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. (IISG) (06-06-02)  
De Stichting Consument en Veiligheid  
  naast advies ook informatie over aantallen ongevallen en het Letsel Informatie Systeem (LIS) .(06-06-02)  
Nederlands Arbo-discussieforum IAVM-L  
  Via het Europese Netwerk voor Veiligheid en Gezondheid op het werk is het mogelijk de archieven van het forum te raadplegen Een schatkamer vol informatie van en diskussies tussen honderden Nederlandse arbo-deskundigen over de meest uiteenlopende onderwerpen (heel veel over veiligheid). Om niet te verdwalen: gebruik de zoekfunktie ('Search this Archive') (06-06-02)  
Safetypages
 
  Weer een schatkamer, maar dan vol Amerikaanse veiligheidsinformatie en -produkten.
De site is traditioneel opgezet: oorzaken van onveiligheid worden nog vooral in de mens ('behavioral safety') of in de techniek ('process safety') gezocht. De rol van de organisatie (werkdruk, bewust op (te) grote schaal werken met ingeleenden, gebrekkige onderhoudsprogramma's en te krap geplande 'stops') vinden we niet terug.
Een aanrader: de veiligheidscartoons. (06-06-02)
 
IAVM (Interuniversitaire organisatie voor Arbeidshygiëne, Veiligheid en Milieu)  
  wil door het openbaar maken van haar rapporten en adviezen bijdragen aan een bredere kennis over veiligheids- en milieuaangelegenheden.(06-06-02)  

De site van het 'Nederlandse Focal Point': (06-06-02)

 
 

Een aantal veelgestelde vragen over veiligheid :

  • wanneer is op een machine een noodstop verplicht?
  • vanaf welke hoogte ben je verplicht met valbeveiliging te werken?
  • waar, waneer en hoe moet je een ongeval registreren?
 
De Arbo- en Milieudienst van de Universiteit van Utrecht  
  heeft een aantal "standaardadviezen" met betrekking tot veiligheid en gezondheid in met name laboratoria opgenomen. Helaas is voor sommige links een machtiging vereist (06-06-02)  
De Arbo- en Milieudienst van de Katholieke Universiteit Nijmegen  
  biedt veel nuttige informatie over arbeidsveiligheid. Zoek niet alleen onder de rubriek 'Veiligheid', maar ook onder (b.v.) 'RIE' (dat staat voor 'Risico Inventarisatie en Evaluatie) en 'Werkplekken' (06-06-02)  
Europese onderzoek naar veiligheid en gezondheid op het werk  
  Dit onderzoek werd in juni 1999 gehouden in opdracht van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Dit zelfde Agentschap organiseerde in oktober 2000 de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Hoofdthema was "fysieke overbelasting" Het Dossier "Repetitieve Overbelastingsletsels" is hier te downloaden. (06-06-02)  
'Factsheets'  
  Van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Veel informatie te downloaden over veiligheid en gezondheid op het werk (06-06-02)  
De Safety Directory  
  geeft toegang tot internationale sites over veiligheid en gezondheid en is voorzien van een handige zoekmachine.(06-06-02)  
Arbeidsongevallen
 

Het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid

 
  een informatief stuk over 'ernstige arbeidsongevallen', met o.a. informatie over de werkwijze van de Arbeidsinspectie. (06-06-02)  
Informatie over het indienen van een klacht bij de arbeidsinspectie  
  over (bijvoorbeeld) onveilige situaties op het werk en gevallen van sexuele intimidatie (vertrouwensinspecteur)(06-06-02)  
Het Projectverslag Vakantiewerk 2001 (pdf-dokument, 73 kB)  
  Vakantiewerkers zijn in verhouding vaak het slachtoffer van arbeidsongevallen. Het projectverslag geeft de resultaten van een uitgebreid onderzoek van de Arbeidsinspectie in de zomer van 2001. In het bijbehorend persbericht worden enkele cijfers uit het verslag op een rijtje gezet. (06-06-02)  
Jaarverslagen van de Arbeidsinspectie (' Wat heeft men gedaan')  
 
  • 1999. Met de cijfers die de aanleiding waren tot de aktiviteiten van FNV Bondgenoten.(06-06-02)(pdf-dokument, 146kB)
  • 2000
  • 2001
 

Jaarplannen van de Arbeidsinspectie (' Wat gaat men doen')

 
   
Machineveiligheid en elektrische veiligheid
 

Adviesburo D&F:

 
  We maken niet gauw reclame voor ' commerciële' sites, maar deze specialisten op het gebied van machineveiligheid verdienen respect én uw bezoek (11/03/2003). We hebben de link direct naar de site geplaatst, als u eerst de - wat ons betreft overbodige - Flash animaties wilt zien, klik dan hier (17-03-03).  
Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (1)  
  ...biedt een rubriek veelgestelde vragen over veiligheid arbeidsmiddelen; een 'roodnodige aanvulling' op machinerichtlijn en CE-keurmerk.(17-03-03)  
Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (2)  
  ...ook over elektrische veiligheid(17-03-03)  
Veiligheidsbeleid
 
VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) en Stichting Samen Werken voor Veiligheid (SSVV)

 
  Een begrip in de wereld van de procesindustrie, installateurs, buitenfirma's enz.: een door veel opdrachtgevers van hun onderaannemers geëist certificaat: zonder VCA geen opdracht! Gericht op Veiligheid, Gezondheid en Milieu, maar toch vooral op Veiligheid. Inmiddels verkrijgbaar in meerdere varianten. Alle informatie op de officiële VCA-site van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (06-06-02)  
   
  ...klik op bovenstaande tussenkop  
   
  ...klik op bovenstaande tussenkop  
Spoorwegveiligheid
 
Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie Rail  
  ...controleert en handhaaft de veiligheid van reizigers én werknemers op en rond het spoor. Onduidelijk is of de Inspectie ook geacht wordt de taken van de Arbeidsinspectie bij de spoorwegen uit te voeren: het handhaven van de arbowet bijvoorbeeld. ! (17-03-03).  
Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS)  
  ...voor en door de bedrijven die op en rond het spoor bouw- en onderhoudswerk uitvoeren(17-03-03)  
Raad voor de Transportveiligheid  
  is belast met het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van ongevallen of incidenten in alle -transport-sectoren (luchtvaart, scheepvaart, rail- en wegverkeer en buisleidingen)(17-03-03)  
Prorail  
  ProRail bestaat uit de vroeger aan NS gelieerde organisaties Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding. Sinds 1 januari 2003 werken deze organisaties onder de naam ProRail. Prorail houdt zich o.a. bezig met de kwaliteit van het Nederlandse spoorwegnet, en dat is van grote invloed op de veiligheid van reizen per spoor.(17-03-03). Het vroegere Railned Spoorwegveiligheid is niet ondergebracht bij Prorail, maar bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie rail (17-03-03)  
Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
  ook het Ministerie zelf besteedt op zijn site aandacht aan spoorwegveiligheid. (17-03-03)