Arbodiensten en arbo-deskundigen Laatste update: 15-12-2004

Algemeen Universitaire Arbodiensten

Overige arbodiensten

Beroepsverenigingen arbodeskundigen
(tussen haakjes steeds de datum van de laatste handmatige 'check' op de betreffende site. Automatische checks op dode links vinden elke twee maanden plaats)

ARBODIENSTVERLENING ALGEMEEN

 
Overzicht van gecertificeerde arbodiensten  
  op arbo.nl (21-11-04)  
BOAplein.nl  
  Op Boaplein.nl vinden we de site van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA). Compacte site, maar met nuttige informatie.(21-11-04)  
Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen  
  De Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen is een landelijk informatie- en adviespunt, waar mensen terecht kunnen met vragen en/of klachten over het afsluiten van particuliere verzekeringen en over het verkrijgen en behouden van werk. De Helpdesk is vooral bedoeld voor mensen die gezondheidsproblemen hebben of hebben gehad. Ook werkgevers en personeelsfunctionarissen kunnen bij de Helpdesk terecht.(21-11-04)   
Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening  
  Inmiddels is de meldlijn over arbodiensten - overgenomen van de FNV - terechtgekomen bij het Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening. Indien u vragen en/of klachten heeft over arbodienst of arbo-arts, dan kunt u ook contact met hen opnemen. (21-11-04)   
Jebedrijfsarts.nl  
  De bedrijfsartsen in Nederland, hebben onder de paraplu van hun eigen beroepsvereniging NVAB een site met informatie voor werknemers en werkgevers: www.jebedrijfsarts.nl. Een heldere en overzichtelijke site die soms wel wat de neiging heeft de kool én de geit te willen sparen (14-12-04)  

UNIVERSITAIRE ARBODIENSTEN

 
Arbodienst van de Universiteit Leiden  
  o.a. uitgebreide informatie over de eigen BedrijfsHulpVerlening. (21-11-04)  
Arbo- en milieudienst van de Universiteit Utrecht  
  Veel interessante informatie voor haar personeel. Met name de veelgestelde vragen over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebben duidelijk toegevoegde waarde. (21-11-04)  
Arbo- en milieudienst van de Wageningen Universiteit en Research Centrum  
  Oogt helaas rommelig en onoverzichtelijk.Wel de nodige informatie over stralingshygiëne(21-11-04)  
Arbodienst van de universiteit van Maastricht  
  De site van deze arbodienst wordt kennelijk nog steeds niet onderhouden. De informatie stamt voor het overgrote deel uit de vorige eeuw, evenals het uiterlijk van de site. Desondanks linkt de universiteit zonder blikken of blozen naar deze lokatie als je op 'arbo en milieu' zoekt. Voer voor cyber-archeologen(21-11-04)  
Tijdelijke site van de dienst arbo- en milieu van de Vrije Universiteit  
  biedt o.a. een handzame vragenlijst over beeldschermwerk. (21-11-04)  
Arbo en Milieudienst van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN)  
 

eenvoudig, maar redelijk informatief, met een hele set handzame folders. (21-11/04)

 

OVERIGE ARBODIENSTEN

 
ArboNed  
  Grote landelijke Arbodienst voortgekomen uit het GAK. UItgebreide site, uitgebreide dienstverlening, maar - zoals vaak - wel erg verzuim-gericht-
(22-11-04)
 
Achmea Arbo  
  Sinds 1 januari 2003 een fusieproduct van de Arbo Management Groep (AMG) en Arbo Groep GAK onder de brede vleugels van verzekerings-moeder Achmea. Behalve een aardige reeks ' veelgestelde vragen' (in de rubriek 'nieuws'), niet erg informatief (22-11-04)  
Arbo-Unie  
  De ooit zo veelzijdige site is inmiddels niet veel meer dan een etalage voor de diensten van Arbo-Unie En de informatieve site van wat eens Arbo Unie Noord-West Nederland was, is helemaal uit de lucht gehaald... (22-11-04)  
Commit Arbo  
  vroeger Detam arbo (en de Detam was ooit de bedrijfsvereniging voor de detailhandel); met Detam-arbo ging het niet zo goed, dus werd het Commit Arbo. Inmiddels heeft verzekeraar Interpolis zich over deze arbodienst ontfermd. Over de site...ach kijk zelf maar (22-11-04)  
Maetis Arbo  
  een combinatie van voorheen de 12 Provinciën en Avios Arbo. Opvallend hier - net als bij een aantal andere commercieel opererende arbodiensten, het eenzijdige accent op verzuimbegeleiding, reïntegratie, Poortwachter enz.Weinig arbo dus. (22-11-04)  
Relan Arbo  
  vroeger Stigas, sterk in agrarisch Nederland,wat je ook aan de namen herkent (de 'lan' van landbouw en de 'as' van 'agrarische sektor'). Site biedt helaas vrijwel niets, behalve de overbekende 'etalage' en is inmiddels, zoals zovele arbodiensten, deel van een verzekeraar: Interpolis... (22-11-04)  
Kema arbodienst  
  Eind mei 2003 noteerden we: "de website van Kema Arbodienst beslaat precies zes pagina's op de site van Kema Quality. Gevuld met een overzicht van de leverbare diensten. Verder bitter weinig toegevoegde arbo-informatie. Wie bovendien per ongeluk op ' home' klikt, vindt de pagina nooit meer terug...kennelijk geen 'core business' voor Kema?" Inmiddels is de hele Kema arbodienst op het internet met geen mogelijkheid terug te vinden, behalve....een 'spooksite' uit de vorige eeuw (voor de liefhebbers: klik hier) (22-11-04)  
Arbodienst Schiphol  
  is de arbodienst voor de Schiphol Group en andere bedrijven gevestigd op de luchthaven. De site is er nog...maar daar is ook alles mee gezegd....(22-11-04)  
ArboDuo  
  is ontstaan uit Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Nu onderdeel van Nationale Nederlanden en ARS-Verzekeringsgroep. Daar waar andere arbodiensten nog pretenderen iets voor werknemers te willen betekenen, heeft de site van ArboDuo slechts ingangen voor werkgevers, verzekeringsadviseurs en geregistreerde gebruikers (dus ook weer werkgevers?). Achter die ingangen bevindt zich bitter weinig..u bent dus gewaarschuwd. (22-11-04)  
Arbo-Advies  
  is een particulier bedrijf dat via het internet diensten om werkgevers, werknemers en arbodiensten van informatie te voorzien. Tot november 2002 waren adviezen gratis, momenteel moet € 20 voor het beantwoorden van een vraag betaald worden (22-11-04)  
Arbodienst AGW  
  actief in Noord-Holland. Beknopte site, met wél duidelijke informatie over de op handen zijnde veranderingen op het gebied van arbodienstverlening, en een paar originele links. (22-11-04).  
Ardyn Arbo&Advies, voorheen Arbo-Noord  
  onderdeel van Menzis verzekeraars. Behalve een uitleg over de Wet Verbeterde Poortwachter een weinig informatieve site. (21-11-04)  
Arbodienst Limburg  
  voortgekomen uit de Sfinx-bedrijfsgezondheidsdienst. Maakt deel uit van de DWZ-groep. Redelijk informatief zijn de 'Nieuwsbrieven', maar verder stelt de site niet veel voor (22-11-04)  

BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARBODESKUNDIGEN

 
De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde  
  Voor de echte liefhebbers is hier veel veiligheidsinformatie te vinden. Ten minste als je de tijd neemt om te zoeken, want écht makkelijk te vinden is het allemaa niet. Daarom extra jammer dat de zoekmachine op desite niet bijzonder bruikbaar is.(15-12-04)  
De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiënisten  
  Enkele publikaties, en een uitgebreide nieuwspagina (je scrollt je een ongeluk...kan dat niet handiger?) (15-12-04)  
De NVAB (bedrijfsartsen)  
  de site is onderdeel van 'Artsennet' (de grote site van de KNMG) (21-11-04)  
BAV (Beroepsorganisatie voor Arbo-Verpleegkunde  
  De BAV is de (vroeger:bedrijfsverpleegkundigen) (21-11-04)  
Nederlandse Vereniging voor Bedrijfsfysiotherapeuten  
  informatieve site, met o.a. veel medische en ergonomie-links (21-11-04)   
International Occupational Hygiene Association  
  De internationale 'koepel' voor organisaties als de NVvA (Arbeidshygiëne*, ondergebracht op de site van de Britse zuster, de BOHS oftewel de British Occupational Health Society (zou dat deftiger zijn dan een Association??) (21-11-04)  
Nederlandse Vereniging voor ergonomie  
  Ook aanwezig op het web.Ook kun je kijken op ergonomienet.nl of op ergoweb.com (21-11-04)  
Interuniversitaire organisatie voor arbeidshygiëne, Veiligheid en Milieu (IAVM)  
 

Deze site is vooral de moeite waard omdat je langs deze weg de zeer informatieve archieven van de IAVM-email diskussiegroep kunt raadplegen: diskussie over honderden arbo-onderwerpen tussen arbo-deskundigen onderling. (21-11-04)