Dossier:
Milieu en duurzaamheid op deze site

Laatste update: 5 december 2002

INFORMATIE EN PUBLIKATIES 
TESTS EN CHECKLIJSTEN
DOKUMENTEN en RAPPORTEN
MILIEULINKS

Let op: Een aantal dokumenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader

  INFORMATIE EN PUBLIKATIES
Dossier Biotechnologie  
 
  TESTS EN CHECKLISTEN
Checklist Milieujaarverslag
On-line beoordelen van het publieks milieu-verslag van een onderneming. Na het beantwoorden van 40 vragen over 7 aspecten van het milieujaarverslag geeft een druk op de knop een totaal overzicht van de score. 
 
  DOKUMENTEN en RAPPORTEN
(Voor pdf-dokumenten is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk - gratis te downloaden)
  Voor diverse teksten wordt doorgelinked naar de site van www.overheid.nl (o.a. voor wetteksten). Klik op een van de onderstaande links, kies vervolgens "Wet- en Regelgeving" en vul in het vak "Zoeken op een deel van de titel" de naam van de gewenste wet in (bijv. wet milieubeheer)
Wet milieubeheer 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Wet bodembescherming 

 

TERUG NAAR TOP PAGINA