gezond werk, goed geregeldVakbondscampagne arbowet:
Gezond werk, goed geregeld

Laatste update: 13 juli 2006


>>>>>Aktueel
Verdwijnen klimaatnormen werkt mensonterende toestanden in de hand
Vakbonden én werkgeversorganisaties vragen om aanpassing kabinetsvoorstellen
  de parabel van de oude FordDe parabel van de oude Ford

De nieuwe ontwerp-teksten compleet

Goed geregeld: het vakbondsalternatief in factsheets gevat
Lage risico's? Groot probleem
Meer....

 

 


>>>>> Meer...

WAT VINDT DE FNV ERVAN?
DOKUMENTEN en RAPPORTEN
VEELGESTELDE VRAGEN
ARCHIEF

Let op: Een aantal dokumenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WAT VINDT DE FNV ERVAN?

Gezond werk, goed geregeld: hoe zet je dat in de wet?

FNV uit forse kritiek op nieuwe arbowet
Valse start modernisering arbowet

Van arboconvenant naar arbo-CAO en arbo-catalogus

Arbocatalogus: de goede voorbeelden zijn er al!

Unaniem SER-advies arbowet moet staatssecretaris tot andere koers brengen

Commentaar van de vakcentrale FNV op het ontwerp-arbobesluit

Brief vakcentrale FNV aan de Tweede Kamer, met daarin kort commentaar op het ontwerp voor een gewijzigde arbowet (pdf-dokument)

FNV Bondgenoten: werknemer de dupe van nieuwe arbowet

FNV terughoudend over schrappen 'nationale kop' arbowetgeving

Kabinet onttrekt zich aan mede-verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werk

De voorstellen van de FNV
Nader toegelicht en vergeleken met de kabinetsplannen

DOKUMENTEN en RAPPORTEN
(Voor pdf-dokumenten is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk - gratis te downloaden)
Brief Stichting van de Arbeid aan kabinet: verzoek om wetsvoorstellen aan te passen (pdf-dokument)

Brief vakcentrale FNV aan de Tweede Kamer, met daarin kort commentaar op het ontwerp voor een gewijzigde arbowet (pdf-dokument)

Uitgebreid commentaar FNV op ontwerp-arbobesluit (pdf-dokument)

Uitgebreid commentaar FNV op ontwerp-arbowet (pdf-dokument)

Voorstel voor gewijzigd arbobesluit van 2 juni 2006

Wetsvoorstel aangepaste arbowet van 9 mei 2006

Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel aanpassing arbowet

Rapportage Raad van State n.a.v. de kabinetsvoorstellen

Nader rapport van het kabinet n.a.v. de voorstellen ter wijziging van de arbowet

'Arbobalans 2005': de stand van zaken rond veilig en gezond werken in Nederland (pdf-dokument, ruim 2800 kB)
Brief van de Stichting van de Arbeid (STAR) over Europese en Nederlandse arboregels (pdf-dokument)
Bijlage bij brief van de STAR: samenvvattende voorstellen hoe om te gaan met de 'Nederlandse kop' in de arbowetgeving (pdf-dokument)
SER-advies arbowet, onopgemaakte pdf-versie
SER-advies arbowet, opgemaakte pdf-versie (13 megabyte!)
VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is er aan de hand met de arbowet?

Staat het gerommel aan de arbowet op zichzelf?

 

  ONTWERP-TEKSTEN COMPLEET

ontwerp-tekst arbowet

memorie van toelichting arbowet

ontwerp-tekst arbobesluit, plus nota van toelichting

aanbiedingsbrief arbobesluit aan tweede kamer

onopgemaakte versie van het SER-advies van juni 2005

 

 

 

TERUG NAAR TOP PAGINA

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: FNV Bondgenoten

Werk veilig en gezondWord nu lid van de bond!

Speciaal voor arbo-actieve vakbondsleden:
de arbo-nieuwsbrief