Het wetgevings- en regelingenarchief

Laatste update: 5 januari 2005

Let op: de wetten in dit archief zijn niet meer rechtsgeldig!

(F)arbolijst: tot eind 2004 was de zogenaamde "Farboregeling" van kracht, die het mogelijk maakte arbo-investeringen fiscaal-vriendelijk af te schrijven. In 2005 wordt deze regeling vervangen door een nieuwe subsidieregeling.
Klik hier voor de voornaamste dokumenten over de (oude) farboregeling

Arbowetweter 2002: Complete arbowetgeving online via de vakcentrale FNV
De volledige Arbowet inclusief Memorie van Toelichting, Arbobesluit, -regeling, -beleidsregels, alle bijlagen, subsidieregelingen.
Helaas na 2002 geen up-to-date versie meer op het internet beschikbaar.
Arbowet 1994

Terug naar top pagina

 

Naar de Arbosite FNV Bondgenoten