Bestuurlijke boetes arbeidsomstandigheden
Laatste update 2 april 2002

Op 15 oktober 1999 heeft het Ministerie van SZW de lijst met boetebedragen gepubliceerd, die vanaf 1 november door de Arbeidsinspectie kunnen worden gegeven. De boetelijst is uitgebracht als  bijlage bij ' Beleidsregel 33 Arbowet.'.

Nu is rekenen overbodig geworden: de boetelijst op deze site rekent het allemaal uit in de geautomatiseerde boetelijst.

Beleidsregel Bestuurlijke Boetes in €
(in PDF Formaat - januari 2002)
Persbericht Ministerie van Sociale Zaken Toespraak Hans de Vries op 1 november 1999
Persbericht FNV  Bondgenoten 
september 1999
Verkorte boetelijst voor kaderleden

Bij het verzamelen van wet- en regelgeving is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan FNVBondgenoten geen verantwoording nemen voor eventuele fouten of omissies. Dit te meer vanwege het grote aantal wijzigingen dat de overheid de laatste jaren op de eigen wetten en regels 'loslaat' Wijzigingsdokumenten zijn meestal op te sporen via de rubriek 'officiële publikaties' op de site www.overheid.nl
Wel stellen we het op prijs hierover geïnformeerd te worden. Ook suggesties voor dit deel van de site zijn altijd
welkom!