Dossier: Arbowetgeving Laatste update: 21 juni 2006

Gezond werk, goed geregeldVoor aktuele ontwikkelingen rond de arbowet, klik hier

 

 

 

 

Let op: Een aantal dokumenten op deze pagina's zijn in pdf-formaat, en alleen leesbaar m.b.v. de (gratis te downloaden) Adobe Acrobat Reader
Vakbondscampagne arbowet: Gezond werk, goed geregeld
Wetteksten arbowetgeving
Tekst en uitleg
Arbo-gerelateerde wetten
Veelgestelde vragen over de arbowet
Jurisprudentie, ofwel: wat zegt de rechter er over?
Links arbowetgeving
Toelichtende dokumenten
Het wetgevingsarchief: wetten/ regelingen die niet meer van kracht zijn

  WETTEKSTEN ARBOWETGEVING
Arbowet (via wetten.nl)
Arbobesluit (via wetten.nl)
Arboregeling (via arbo.nl)
Arbo beleidsregels (via arbo.nl)

Bestuurlijke boetes: bedragen 2002, in Euro's, automatisch berekenen

Subsidieregeling arbo-vriendelijke middelen 2005

Europese regelgeving (via arbo.nl)
TEKST EN UITLEG
Brochure FNV Bondgenoten 'toelichting op de arbowet' ( herzien juni 2003)
Brochure FNV Bondgenoten 'toelichting op de arbowet' ( herzien juni 2003)(pdf-dokument, te lezen met behulp van Acrobat Reader)

De handhaving van de arbeidsomstandighedenwetgeving

Hoe zit de arbowetgeving in elkaar?

Met een klacht over arbeidsomstandigheden naar de Arbeidsinspectie (pdf-dokument-97kB)

Arbeidsinspectie en arbeidsongevallen (brochure-pdf-formaat 95kB)

ARBO-GERELATEERDE WETTEN
Wet op de Ondernemingsraden (via wetten.nl)
Arbeidstijdenwet (23/11/95-pdf-Staatsblad nov1995)
Wet Medische Keuringen (1) (pdf-dokument-Staatsblad aug1997)
Arbeidstijdenbesluit (pdf-dokument; tekst 1april1998-Staatsblad juli 1998)
Arbeidstijdenbesluit Vervoer (pdf-dokument-Staatsblad feb98)

Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) (pdf-dokument-oorspr. Staatsblad februari 1996, versie februari 1999)

Wet op de (re)integratie van arbeidsgehandicapte werknemers (Wet REA)
(pdf-dokument-Staatsblad april 1998)
Bestrijdingsmiddelenwet 1962-incl. wijzigingen t/m 12 november 1998
(pdf-dokument-Staatsblad dec98)
Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (i.v.m. gevaarlijke stoffen)
(pdf-dokument-Staatsblad)

Wet verbetering Poortwachter (pdf-dokument 48kB)

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), tekstversie m.i.v. 1/4/2002 (pdf-dokument 476kB)

Uitgebreide informatie over het Bouwbesluit op de site van het Ministerie van VROM
TOELICHTENDE DOKUMENTEN
Nota van toelichting op het arbobesluit 1997: algemeen gedeelte (pdf-dokument, 127kB)
Nota van toelichting op het arbobesluit 1997: specifiek gedeelte en artikelsgewijze toelichting (pdf-dokument, 1299 kB!)
Hoofdlijnennota arbeidsomstandighedenbesluit (1995)(pdf-dokument)
   
   
   

 

Terug naar top pagina

 


Werk veilig en gezond, word nu lid van de bond

Een 'must' voor arbo-aktieve werknemers:
het Jaarboek
Arbeids
omstandigheden

Jaarboek Arbeidsomstandigheden